Ispitni rok II/2015-završen


Završen ispitni rok II 2015
131.2 KB
1607 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 12. januara 2016.
168.2 KB
1009 Preuzimanja
Detaljnije...Kandidati koji su položili usmeni ispit 21, 23, 24 i 25. decembra 2015.
244.0 KB
956 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 14, 16 i 17. decembra 2015
178.4 KB
1031 Preuzimanja
Detaljnije...


1 Spisak kandidata za usmeni 25. decembar 2015
179.5 KB
782 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 7, 10 i 11  decembra 2015
177.2 KB
959 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 21. decembar 2015.
178.2 KB
965 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 23. decembar 2015.
178.2 KB
885 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 24. decembar 2015.
178.2 KB
943 Preuzimanja
Detaljnije...

Uverenja 1 za ispitni rok II 2015
300.8 KB
1819 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni deo stručnog ispita 14. decembar 2015.
178.5 KB
1515 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni deo stručnog ispita 16. decembar 2015.
178.7 KB
1421 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni deo stručnog ispita 17. decembar 2015.
178.8 KB
1482 Preuzimanja
Detaljnije...


Informacija za posrednike za preuzimanje Rešenja 30.11.2015.
179.7 KB
1223 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak posrednika koji nisu podigli Rešenja za upis u Registar
334.4 KB
1237 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 30. novembar 2015.
183.4 KB
2036 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 7. decembar 2015.
178.4 KB
1898 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 10. decembar 2015.
177.8 KB
1821 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 11. decembar 2015.
178.2 KB
2091 Preuzimanja
Detaljnije...


Kandidati koji su položili stručni ispit 9, 10, 12 i 13. novembra 2015.
247.2 KB
2257 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 5 za test za 24. novembar 2015.
235.9 KB
1245 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za 24. novembar 2015.
167.1 KB
1448 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 25. novembar 2015.
178.4 KB
2238 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 26. novembar 2015.
178.9 KB
1955 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 27. novembar 2015.
178.4 KB
2352 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 4 za test za 17. novembar 2015.
236.1 KB
1510 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 17. novembar 2015.
172.4 KB
1815 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni ispit 13. novembar 2015
73.2 KB
2172 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni ispit 23. novembar 2015
73.7 KB
2639 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 9. nov 2015.
178.7 KB
1992 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 10.  nov 2015.
178.4 KB
1734 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 12 . nov 2015.
178.4 KB
1851 Preuzimanja
Detaljnije...


Obaveštenje 3 za test za 10 i 13 nov 2015
235.8 KB
1499 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 10  nov 2015
165.5 KB
1624 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 13  nov 2015
167.5 KB
1689 Preuzimanja
Detaljnije...

Saopštenje MTTT u vezi sa članom 18  Zakona
213.2 KB
2511 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 2 za test za 2, 3, 4, 5 i 6.11. 2015
236.2 KB
2201 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 2. nov 2015
244.4 KB
1881 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 3.  nov 2015
170.7 KB
1761 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 4.  nov 2015
171.7 KB
1693 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 5.  nov 2015
168.6 KB
1597 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 6.  nov 2015
165.7 KB
1727 Preuzimanja
Detaljnije...

Informacija za posrednike za preuzimanje Rešenja
179.5 KB
906 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak neuručenih Rešenja
309.8 KB
1060 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 1 za test za 26,  28 i 29.10.2015
244.6 KB
2294 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 29. oktobar 2015
243.8 KB
2277 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 26. oktobar 2015
167.5 KB
2141 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata 28. oktobar 2015
167.7 KB
2205 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje 2 o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita II
70.1 KB
4586 Preuzimanja
Detaljnije...


Obaveštenje o ispitnom roku II/2015
182.5 KB
4980 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita
55.3 KB
1876 Preuzimanja
Detaljnije...

Uplatnica administrativna taksa
74.1 KB
1558 Preuzimanja
Detaljnije...

Uplatnica Taksa za stručni ispit II/2015
73.9 KB
1454 Preuzimanja
Detaljnije...

Informacija za posrednike za preuzimanje Rešenja
180.9 KB
1099 Preuzimanja
Detaljnije...

07 Spisak posrednika koji se pozivaju da podignu Rešenja
349.4 KB
1378 Preuzimanja
Detaljnije...

Informacija za kandidate u vezi preuzimanja Uverenja
185.1 KB
514 Preuzimanja
Detaljnije...

08 Spisak kandidata koji se pozivaju da podignu Uverenja
238.3 KB
583 Preuzimanja
Detaljnije...

Informacija za posrednike za preuzimanje Rešenja 28.07.2015
59.9 KB
601 Preuzimanja
Detaljnije...

Informacija za kandidate u vezi preuzimanja Uverenja 28.07.2015
62.5 KB
367 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata koji se pozivaju da podignu Uverenja 28.7.2015
50.7 KB
426 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak posrednika koji se pozivaju da podignu Rešenja 28.7.2015
291.8 KB
842 Preuzimanja
Detaljnije...