Информација за посреднике у промету и закупу непокретности

 

Информације за регистар посредника

 
 Кандидати који су положили стручни испит 02. октобар 2019. године
150.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 08. октобар 2019
162.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кандидати који су положили усмени испит 26. септембра 2019. године
154.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кандидати који су положили стручни испит 24. септембра 2019. године
154.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 2. октобар 2019. године
161.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 30.09.2019
259.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 26.09.2019
162.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 24.09.2019
163.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 20.09.2019
271.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 18.09.2019
274.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за писмени 16.09.2019
142.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 16.09.2019
230.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Приручник за стручни испит
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о испитном року III 2019
369.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Молба за одлагање писменог дела стручног испита (теста)
33.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Молба за одлагање усменог дела стручног испита
33.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...Све информације у вези са регистром посредника
283.5 KB
3073 Преузимања
Детаљније...

Правилници и обрасци
1.3 MB
6635 Преузимања
Детаљније...


Програм полагања стручног  испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности
425.0 KB
10893 Преузимања
Детаљније...
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
123.6 KB
514 Преузимања
Детаљније...

Правилник о стручном испиту
31.4 KB
681 Преузимања
Детаљније...


Обавештење за посреднике – Смернице за стварног власника
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Смернице
12.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Листа индикатора посредницима у промету непокретности 2019
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Стручно саветовање посредника Научи да успеш 2018. године

Стручно саветовање посредника Научи да успеш 2017. године

Прво Стручно саветовање посредника 1. и 2. април 2016. године

Испитни рок I/2014 – завршен

Испитни рок I/2015 – завршен

Испитни рок II/2015 – завршен

Испитни рок I/2016 – завршен

Испитни рок II/2016 – завршен

Испитни рок I/2017 – завршен

Испитни рок II/2017 – завршен

Испитни рок III/2017 – завршен

Испитни рок I/2018 – завршен

Испитни рок II/2018 – завршен

Испитни рок III/2018 – завршен

Испитни рок IV/2018 – завршен

Испитни рок I/2019 – завршен

Испитни рок II/2019 – завршен

Обавештења из 2015. године у вези са Регистром посредника