Информација за посреднике у промету и закупу непокретности


Кандидати који су положили стручни испит 11. јуна 2018. године
238.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кандидати који су положили стручни испит 7. јуна 2018. године
67.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Кандидати који су положили стручни испит 4. јуна 2018. године
234.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кандидати који су положили стручни испит 31. маја 2018. године
236.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 11. јун 2018. године
247.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кандидати који су положили стручни испит 28. маја 2018. године
233.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 7. јун 2018. године
247.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 4. јун 2018. године
247.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 23. мај 2018. године
414.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за писмени 23. мај 2018. године
204.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 31. мај 2018. године
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за усмени 28. мај 2018. године
247.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 21. мај 2018. године
414.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за писмени 21. мај 2018. године
217.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 18. мај 2018. године
383.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за писмени 18. мај 2018. године
218.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење за тест 14. мај 2018. године
383.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Списак кандидата за писмени 14. мај 2018. године
221.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Образац - захтев за пријаву полагања стручног испита II 2018. године
57.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Таксе за стручни испит II 2018. године
226.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Стручно саветовање посредника 2018. године
253.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Молба за одлагање усменог дела стручног испита
33.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Молба за одлагање писменог дела стручног испита (тест)
33.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Важно обавештење везано за регистар посредника
612.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Интервју
199.7 KB
3641 Преузимања
Детаљније...

Све информације у вези са регистром посредника
283.5 KB
3073 Преузимања
Детаљније...

Правилници и обрасци
1.3 MB
6635 Преузимања
Детаљније...Програм полагања стручног  испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности
425.0 KB
10893 Преузимања
Детаљније...
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
123.6 KB
514 Преузимања
Детаљније...

Правилник о стручном испиту
31.4 KB
681 Преузимања
Детаљније...

Стручно саветовање посредника Научи да успеш 2017. године

Прво Стручно саветовање посредника 1. и 2. април 2016. године

Испитни рок I/2014 – завршен

Испитни рок I/2015 – завршен

Испитни рок II/2015 – завршен

Испитни рок I/2016 – завршен

Испитни рок II/2016 – завршен

Испитни рок I/2017 – завршен

Испитни рок II/2017 – завршен

Испитни рок III/2017 – завршен

Испитни рок I/2018 – завршен

Обавештења из 2015. године у вези са Регистром посредника