Ispitni rok I/2016 – završen

Nove administrativne takse 2016.
227.9 KB
1964 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac Zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita I 2016
55.3 KB
2704 Preuzimanja
Detaljnije...

Taksa za prijavu polaganja stručnog ispita I 2016
72.7 KB
2676 Preuzimanja
Detaljnije...

Taksa za stručni ispit I 2016
72.5 KB
2598 Preuzimanja
Detaljnije...


Informacija o ispitnom roku II/2016
13.0 KB
1988 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak 2 kandidata kojima se dodeljuju uverenja (Maj 2016)
57.3 KB
1546 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili usmeni ispit 30. maja i 1. juna 2016.
235.9 KB
783 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 25, 26 i 27 maja 2016. godine
241.5 KB
663 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 1  jun 2016
247.3 KB
827 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili stručni ispit 16,18 i 19 maja 2016.
238.2 KB
860 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 30. maj 2016
244.4 KB
687 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak 1 kandidata kojima se dodeljuju uverenja (April 2016)
66.0 KB
1259 Preuzimanja
Detaljnije...

Kandidati koji su položili usmeni ispit 11 i 12. maja 2016.
234.6 KB
825 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 25  maj 2016
248.5 KB
834 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 26  maj 2016
247.7 KB
742 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 27  maj 2016
247.4 KB
751 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 19. maj 2016. godine
20.8 KB
1268 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 18. maj 2016. godine
20.6 KB
1014 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 16. maj 2016. godine
20.8 KB
1084 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 12. maj 2016. godine
243.0 KB
1040 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak kandidata za usmeni 11. maj 2016. godine
243.1 KB
1078 Preuzimanja
Detaljnije...Kandidati koji su položili stručni ispit 13, 14 i 15 aprila 2016
244.7 KB
1301 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o ispitnom roku I 2016
183.5 KB
3505 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenja o polaganju usmenog dela stručnog ispita u aprilu (u roku I/2016.)

Obaveštenja o polaganju pismenog ispita iz marta i aprila (u roku I/2016)