• Почетна > Сектори министарства > Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције
 • Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције

  Контакт телефон:
  011/361-96-91
  Adresa:
  Немањина 22-26, Београд

  У Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције обављају се послови  који се односе на: функционисање тржишта роба, остваривање макроекономске политике у области цена и политике заштите потрошача; утицај привредних кретања на тржиште роба и услуга; снабдевеност тржишта и кретање цена и односа понуде и тражње; праћење и анализу пословања и развој трговине са предлозима мера за стабилизацију кретања на тржишту; предлагање системских решења о посебним дажбинама при увозу, пре свега пољопривредних и прехрамбених производа (прелевмани); припрему стручних основа за израду нацрта закона, подзаконских аката и њихових измена; праћење и примену донетих прописа из делокруга Сектора; привлачење домаћег и страног капитала у сектор трговине и услуга, подстицање извоза, изградњу и позиционирање националног бренда Србије; спровођење утврђене економске политике у области цена; праћење и анализирање кретања цена производа и услуга, пре свега јавних предузећа, анализирање кретања куповне моћи и животног стандарда становништва; предлагање мера текуће економске политике, којима се утиче на стабилност цена; предлагање привремених мера у случајевима постојања поремећаја, када се ограничава слободно образовање цена; праћење и анализа стања у области конкуренције; израду стручних основа за дефинисање мера и активности за унапређење конкуренције и предлагање мера за интензивирање примене европских стандарда у области заштите конкуренције, као и други послови из ове области.

  У Сектору за  трговину, услуге и политику конкуренције образују се следеће уже унутрашње  јединице:

  1.  Одељење за трговину и развој конкуренције;

  2.  Одсек за цене;

  3.  Група за развој услуга и националног бренда;