Jovan Stojić

Jovan Stojić, rođen u Beogradu 05. novembra 1971. godine u Beogradu, završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, upravni smer.

U julu mesecu 2015. godine, postavljen za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za normativne i upravne poslove.

U periodu od decembra 2002. godine do jula 2015. godine zaposlen u Bezbednosno – informactivnoj agenciji, kao zamenik šefa kabineta direktora BIA, šef kabineta direktora BIA, ovlašćeno lice za održavanje zvanične komunikacije sa javnošću i savetnik direktora BIA za evropske integracije. U svojstvu savetnika direktora BIA, bio član pregovaračkih grupa za pregovaranja poglavlja 24 – „pravda, sloboda i bezbednost“ i 31 – „spoljna, bezbednosna i odbrambena politika“.

U periodu od novembra 1996. godine do novembra 2002. godine, obavljao operativne poslove u Ministarsvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Resor državne bezbednosti.

U periodu od marta 1995. godine do oktobra 1996. godine, radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Gradski sekretarijat unutrašnjih poslova Beograd, Odeljenje unutrašnjih poslova Savski venac, kao referent upravnih poslova.

Stručno usavršavanje:
• položen pravosudni ispit 2003. godine
• završena Poslovna škola za odnose sa javnošću