Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

 

 Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине наоружањем и војном опремом(НВО)
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз НВО могу добити само регистрована лица.

Где и како

Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

Немањина 24

Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – “пријемна канцеларија НВО“

Радно време са странкама: 8-15 сати.

 

ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТА

 

Семинари:

Семинар за академије и научне институције Републике Србије
220.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Информације за привреднике:

Извоз у Краљевину Саудијску Арабију
185.7 KB
312 Преузимања
Детаљније...

Спречавање трговине са ИСИЛ
181.8 KB
594 Преузимања
Детаљније...

Листа опреме групе за спречавање финансирања ИСИЛ-а
751.6 KB
484 Преузимања
Детаљније...

 

Плаћања- прописане таксе
Прописане таксе
365.5 KB
2624 Преузимања
Детаљније...
Опште информације
Извод из националне контролне листе НВО
261.1 KB
470 Преузимања
Детаљније...
Преглед институција надлежних за EUC, по државама
482.0 KB
708 Преузимања
Детаљније...
Извод из националне контролне листе РДН
36.6 KB
1863 Преузимања
Детаљније...
Регистрована лица 
Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
325.4 KB
2944 Преузимања
Детаљније...
Преглед реализације 
 Годишњи извештај РДН за 2016. годину
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај НВО за 2016. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај РДН за 2015. годину
1.4 MB
124 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај НВО за 2015. годину
1.9 MB
156 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај за 2014. годину
2.1 MB
418 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2013. годину
4.0 MB
601 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2012. годину
2.4 MB
1063 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2011. годину
1.3 MB
1001 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2010. годину
2.7 MB
695 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2009. годину
1.4 MB
497 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2008. годину
1.2 MB
587 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2007. годину
1.0 MB
437 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
790.4 KB
776 Преузимања
Детаљније...

Правни основ

Национална контролна листа РДН
3.0 MB
232 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу НВО
751.8 KB
990 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу РДН
222.0 KB
2905 Преузимања
Детаљније...
Националнa контролнa листa НВО
654.9 KB
828 Преузимања
Детаљније...
Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
154.5 KB
1235 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину вођења регистра лица
290.0 KB
716 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
185.7 KB
1394 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за НВО
126.9 KB
1362 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за РДН
53.7 KB
961 Преузимања
Детаљније...
Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
188.9 KB
559 Преузимања
Детаљније...

Активности

 

Контакт подаци

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

Немањина 24, Београд

Телефони:

Пријемна канцеларија НВО и РДН тел. 011/2642108
ИТ-Електронска обрада података тел. 011/2642108
Регистровање лица тел. 011/3619753
Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/2642106
Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/2642106
Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/2642115