• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Информације за привреднике:

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1407 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  1006 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  1232 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  576 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  479 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  963 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  864 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  1004 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  906 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  538 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  475 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  798 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  539 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  550 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  615 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  715 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  708 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  671 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  552 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2245 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  453 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  303 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  1056 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  2160 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  775 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  831 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1255 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1774 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  969 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  863 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  1089 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  972 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  1002 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  1207 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1190 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  1056 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  1115 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  993 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1334 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  354.2 KB
  2587 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  449 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  686 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1838 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
  306.6 KB
  2875 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед реализације 
  Годишњи извештај РДН за 2015. годину
  1.4 MB
  104 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај НВО за 2015. годину
  1.9 MB
  132 Преузимања
  Детаљније...
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  406 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  592 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2012. годину
  2.4 MB
  1051 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2011. годину
  1.3 MB
  993 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2010. годину
  2.7 MB
  690 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2009. годину
  1.4 MB
  491 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2008. годину
  1.2 MB
  581 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2007. годину
  1.0 MB
  434 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
  790.4 KB
  769 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Национална контролна листа РДН
  3.1 MB
  188 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу НВО
  751.8 KB
  961 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН
  222.0 KB
  2852 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО
  757.5 KB
  808 Преузимања
  Детаљније...
  Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
  154.5 KB
  1217 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  697 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1383 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1348 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  945 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  547 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/2642108
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/2642108
  Регистровање лица тел. 011/3619753
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/2642106
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/2642106
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/2642115