• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Актуелно

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1141 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  809 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  989 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  456 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  289 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  809 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  702 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  808 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  722 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  441 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  397 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  664 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  445 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  428 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  501 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  576 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  577 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  531 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  450 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2015 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  240 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  192 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  922 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  1780 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  648 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  673 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1065 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1459 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  807 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  721 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  941 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  807 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  843 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  969 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1013 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  859 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  915 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  834 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1139 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  350.4 KB
  2109 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  225 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  491 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1662 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Преглед реализације 
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  282 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  523 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Закон о извозу и увозу НВО(окт. 2014) 
  751.8 KB
  808 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН (нов. 2013)
  222.0 KB
  2430 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО (децембар 2016)
  945.0 KB
  600 Преузимања
  Детаљније...
   Националнa контролнa листa РДН (март 2016)
  3.4 MB
  1201 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  617 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1295 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1236 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  825 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  440 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15