• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Информације за привреднике:

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1194 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  849 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  1031 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  476 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  320 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  833 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  724 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  835 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  748 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  459 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  413 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  685 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  458 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  444 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  519 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  596 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  600 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  556 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  473 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2046 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  276 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  212 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  942 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  1826 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  668 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  693 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1091 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1498 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  829 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  746 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  959 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  834 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  868 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  999 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1040 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  885 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  949 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  865 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1169 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  350.4 KB
  2168 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  261 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  524 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1692 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Преглед реализације 
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  310 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  536 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Закон о извозу и увозу НВО(окт. 2014) 
  751.8 KB
  829 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН (нов. 2013)
  222.0 KB
  2490 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО (децембар 2016)
  945.0 KB
  625 Преузимања
  Детаљније...
   Националнa контролнa листa РДН (март 2016)
  3.4 MB
  1265 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  631 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1310 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1250 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  847 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  454 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15