• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Информације за привреднике:

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1378 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  983 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  1190 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  558 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  453 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  943 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  840 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  984 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  886 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  527 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  469 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  786 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  533 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  536 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  603 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  701 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  694 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  657 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  543 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2210 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  427 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  289 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  1041 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  2116 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  763 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  805 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1237 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1723 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  950 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  848 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  1074 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  952 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  972 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  1170 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1167 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  1037 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  1092 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  978 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1308 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  354.2 KB
  2526 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  428 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  656 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1823 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
  306.6 KB
  2802 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед реализације 
  Годишњи извештај РДН за 2015. годину
  1.4 MB
  75 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај НВО за 2015. годину
  1.9 MB
  89 Преузимања
  Детаљније...
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  394 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  585 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2012. годину
  2.4 MB
  1037 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2011. годину
  1.3 MB
  985 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2010. годину
  2.7 MB
  683 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2009. годину
  1.4 MB
  486 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2008. годину
  1.2 MB
  577 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2007. годину
  1.0 MB
  429 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
  790.4 KB
  763 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Национална контролна листа РДН
  3.1 MB
  156 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу НВО
  751.8 KB
  935 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН
  222.0 KB
  2791 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО
  757.5 KB
  797 Преузимања
  Детаљније...
  Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
  154.5 KB
  1198 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  686 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1371 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1329 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  930 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  538 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15