Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

 

 Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

Где и како

Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

Немањина 24

Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – “Писарница НВО“

Радно време са странкама: 8-15 сати.

 

Информације за привреднике:

 

Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
73.7 KB
1431 Преузимања
Детаљније...
Сагласности за безбедносну проверу
230.9 KB
1025 Преузимања
Детаљније...
Списак докумената за упис у Регистар
58.4 KB
1264 Преузимања
Детаљније...
Захтев за промену података у Регистру
71.2 KB
592 Преузимања
Детаљније...
Oбразац 1
71.0 KB
503 Преузимања
Детаљније...
  • НВО
Захтев за извоз НВО
111.6 KB
981 Преузимања
Детаљније...
Дозвола за извоз НВО
110.1 KB
889 Преузимања
Детаљније...
Захтев за увоз НВО
110.6 KB
1014 Преузимања
Детаљније...
Дозвола за увоз НВО
93.2 KB
922 Преузимања
Детаљније...
Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
109.6 KB
552 Преузимања
Детаљније...
Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
89.1 KB
480 Преузимања
Детаљније...
Списак докумената уз захтев у вези НВО
30.2 KB
815 Преузимања
Детаљније...
Захтев за увозну потврду о достави НВО
101.9 KB
550 Преузимања
Детаљније...
Потврда о пријему НВО(DVC)
88.1 KB
561 Преузимања
Детаљније...
Захтев за увозни сертификат НВО
101.4 KB
626 Преузимања
Детаљније...
Међународни увозни сертификат за НВО
86.5 KB
731 Преузимања
Детаљније...
Сертификат крајњег корисника за НВО
96.8 KB
721 Преузимања
Детаљније...
Изјава крајњег корисника(EUC form1)
40.4 KB
697 Преузимања
Детаљније...
Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
32.8 KB
564 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији по дозволи НВО
27.6 KB
2264 Преузимања
Детаљније...
  • РДН
Упутство за идентификацију беспилотних летилица
748.6 KB
471 Преузимања
Детаљније...
Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
34.4 KB
315 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
116.2 KB
1066 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
115.7 KB
2199 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
107.0 KB
790 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
64.5 KB
846 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за извоз РДН
100.9 KB
1269 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за увоз РДН
92.7 KB
1805 Преузимања
Детаљније...
Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
93.7 KB
988 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Услуга техничке помоћи
49.7 KB
874 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
101.4 KB
1105 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
98.8 KB
991 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увозног сертификата  за РДН
89.6 KB
1026 Преузимања
Детаљније...
Сертификат крајњег корисника за РДН
95.2 KB
1226 Преузимања
Детаљније...
Међународни увозни сертификат за РДН
86.0 KB
1206 Преузимања
Детаљније...
Потврда о достави РДН
85.0 KB
1069 Преузимања
Детаљније...
 Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
34.3 KB
1133 Преузимања
Детаљније...
Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
25.6 KB
1010 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији РДН
20.5 KB
1351 Преузимања
Детаљније...
Плаћања- прописане таксе
Прописане таксе
354.2 KB
2624 Преузимања
Детаљније...
Опште информације
Извод из националне контролне листе НВО
134.4 KB
470 Преузимања
Детаљније...
Преглед институција надлежних за EUC, по државама
482.0 KB
708 Преузимања
Детаљније...
Извод из националне контролне листе РДН
36.6 KB
1863 Преузимања
Детаљније...
Регистрована лица 
Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
306.6 KB
2944 Преузимања
Детаљније...
Преглед реализације 
Годишњи извештај РДН за 2015. годину
1.4 MB
124 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај НВО за 2015. годину
1.9 MB
156 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај за 2014. годину
2.1 MB
418 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2013. годину
4.0 MB
601 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2012. годину
2.4 MB
1063 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2011. годину
1.3 MB
1001 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2010. годину
2.7 MB
695 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2009. годину
1.4 MB
497 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2008. годину
1.2 MB
587 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2007. годину
1.0 MB
437 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
790.4 KB
776 Преузимања
Детаљније...

Правни основ

Национална контролна листа РДН
3.1 MB
232 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу НВО
751.8 KB
990 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу РДН
222.0 KB
2905 Преузимања
Детаљније...
Националнa контролнa листa НВО
757.5 KB
828 Преузимања
Детаљније...
Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
154.5 KB
1235 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину вођења регистра лица
290.0 KB
716 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
185.7 KB
1394 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за НВО
126.9 KB
1362 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за РДН
53.7 KB
961 Преузимања
Детаљније...
Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
188.9 KB
559 Преузимања
Детаљније...

Активности

 

Контакт подаци

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

Немањина 24, Београд

Телефони:

Писарница НВО и РДН тел. 011/2642108
ИТ-Електронска обрада података тел. 011/2642108
Регистровање лица тел. 011/3619753
Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/2642106
Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/2642106
Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/2642115