• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Информације за привреднике:

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1259 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  890 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  1078 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  496 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  365 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  873 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  765 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  877 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  793 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  477 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  425 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  710 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  488 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  477 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  549 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  633 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  633 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  591 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  492 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2111 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  330 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  235 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  980 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  1927 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  701 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  737 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1149 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1569 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  878 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  790 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  998 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  871 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  904 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  1057 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1083 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  941 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  995 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  908 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1220 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  350.4 KB
  2283 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  325 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  571 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1746 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Преглед реализације 
  Годишњи извештај РДН за 2015. годину
  1.4 MB
  3 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај НВО за 2015. годину
  1.9 MB
  2 Преузимања
  Детаљније...
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  344 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  553 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Национална контролна листа РДН (мај 2017)
  3.1 MB
  3 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу НВО(окт. 2014) 
  751.8 KB
  866 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН (нов. 2013)
  222.0 KB
  2578 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО (децембар 2016)
  945.0 KB
  702 Преузимања
  Детаљније...
   Националнa контролнa листa РДН (март 2016)
  3.4 MB
  1403 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  649 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1330 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1282 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  883 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  484 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15