• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Актуелно

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1101 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  767 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  948 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  434 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  260 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  780 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  668 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  787 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  696 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  427 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  386 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  635 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  434 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  410 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  483 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  560 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  560 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  508 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  434 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  1986 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  208 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  177 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  903 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  1728 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  633 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  656 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1040 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1415 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  789 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  705 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  920 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  786 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  819 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  936 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  990 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  829 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  887 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  817 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1109 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  350.4 KB
  2057 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  171.2 KB
  175 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  461 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1625 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Преглед реализације 
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  254 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  511 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Закон о извозу и увозу НВО(окт. 2014) 
  751.8 KB
  775 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН (нов. 2013)
  222.0 KB
  2377 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО (децембар 2016)
  945.0 KB
  557 Преузимања
  Детаљније...
   Националнa контролнa листa РДН (март 2016)
  3.4 MB
  1138 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  602 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1276 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1216 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  806 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  426 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15