• Почетна > Сектори министарства > Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу > Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене
 • Одсек за спољну трговину контролисаном робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

   

   Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине контролисаном робом
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

  Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз могу добити само регистрована лица.

  Где и како

  Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

  Немањина 24

  Крило А, 5. спрат, канцеларија бр. 8 – ”Писарница НВО”

  Радно време са странкама: 8-15 сати.

   

  Информације за привреднике:

   

  Обрасци и документа 

  • Регистрација лица
  Захтев за упис у регистар ради извоза и увоза НВО
  73.7 KB
  1320 Преузимања
  Детаљније...
  Сагласности за безбедносну проверу
  230.9 KB
  932 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за упис у Регистар
  58.4 KB
  1135 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за промену података у Регистру
  71.2 KB
  525 Преузимања
  Детаљније...
  Oбразац 1
  71.0 KB
  411 Преузимања
  Детаљније...
  • НВО
  Захтев за извоз НВО
  111.6 KB
  908 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  110.1 KB
  806 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увоз НВО
  110.6 KB
  936 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  93.2 KB
  844 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  109.6 KB
  501 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за за пружање брокерских услуга у вези са НВО
  89.1 KB
  453 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената уз захтев у вези НВО
  30.2 KB
  751 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозну потврду о достави НВО
  101.9 KB
  514 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о пријему НВО(DVC)
  88.1 KB
  504 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за увозни сертификат НВО
  101.4 KB
  577 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  86.5 KB
  673 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за НВО
  96.8 KB
  666 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника(EUC form1)
  40.4 KB
  624 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби робе у сопственој производњи(EUC form2)
  32.8 KB
  517 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  27.6 KB
  2163 Преузимања
  Детаљније...
  • РДН
  Упутство за идентификацију беспилотних летилица
  748.6 KB
  374 Преузимања
  Детаљније...
  Агенда - Семинар о контроли извоза и увоза НВО - 2016
  34.4 KB
  265 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за извоз РДН
  116.2 KB
  1016 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  115.7 KB
  2023 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  107.0 KB
  733 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  64.5 KB
  775 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  100.9 KB
  1197 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  92.7 KB
  1654 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  93.7 KB
  921 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  49.7 KB
  818 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  101.4 KB
  1041 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  98.8 KB
  917 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  89.6 KB
  938 Преузимања
  Детаљније...
  Сертификат крајњег корисника за РДН
  95.2 KB
  1123 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  86.0 KB
  1126 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  85.0 KB
  990 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  1046 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.6 KB
  941 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  1266 Преузимања
  Детаљније...
  Плаћања- прописане таксе
  Прописане таксе
  350.4 KB
  2407 Преузимања
  Детаљније...
  Опште информације
  Извод из националне контролне листе НВО
  134.4 KB
  370 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед институција надлежних за EUC, по државама
  482.0 KB
  621 Преузимања
  Детаљније...
  Извод из националне контролне листе РДН
  36.6 KB
  1794 Преузимања
  Детаљније...
  Регистрована лица 
  Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
  306.6 KB
  2688 Преузимања
  Детаљније...
  Преглед реализације 
  Годишњи извештај РДН за 2015. годину
  1.4 MB
  40 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај НВО за 2015. годину
  1.9 MB
  46 Преузимања
  Детаљније...
   Годишњи извештај за 2014. годину
  2.1 MB
  373 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2013. годину
  4.0 MB
  569 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2012. годину
  2.4 MB
  1007 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај за 2011. годину
  1.3 MB
  956 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2010. годину
  2.7 MB
  667 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2009. годину
  1.4 MB
  472 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2008. годину
  1.2 MB
  567 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2007. годину
  1.0 MB
  423 Преузимања
  Детаљније...
  Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
  790.4 KB
  752 Преузимања
  Детаљније...

  Правни основ

  Национална контролна листа РДН
  3.1 MB
  90 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу НВО
  751.8 KB
  895 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу РДН
  222.0 KB
  2693 Преузимања
  Детаљније...
  Националнa контролнa листa НВО
  757.5 KB
  758 Преузимања
  Детаљније...
  Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
  154.5 KB
  1176 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о начину вођења регистра лица
  290.0 KB
  670 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
  185.7 KB
  1352 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за НВО
  126.9 KB
  1308 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о обрасцима за РДН
  53.7 KB
  907 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник o измени правилника o обрасцима за РДН
  188.9 KB
  511 Преузимања
  Детаљније...

  Активности

   

  Контакт подаци

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом

  Немањина 24, Београд

  Телефони:

  Писарница НВО и РДН тел. 011/363-15-28
  ИТ-Електронска обрада података тел. 011/363-10-66
  Регистровање лица тел. 011/264-21-54
  Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/264-21-60
  Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/264-21-60
  Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/264-21-15