Одсек за развој информационог друштва

У Одсеку за развој информационог друштва обављају се послови који се односе на: стручну помоћ у изради тендерске документације и припрему за објављивање конкурса; учествовање у изради стратегија и акционих планова у области информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); организацију, стандардизацију и сарадњу у развоју заједничке информационо-комуникационе инфраструктуре органа управе и заједничких електронских сервиса; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); предлагање и учествовање у активностима везаним за примену мера у циљу ефикаснијег рада државних органа у области примене информационо-комуникационих технологија, пружање информационо-комуникационих услуга, развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре, као и други послови из ове области.