• Почетна > Сектори министарства > Сектор за информационо друштво > Одсек за развој информационог друштва
  • Одсек за развој информационог друштва

    У Одсеку за развој информационог друштва обављају се послови који се односе на: стручну помоћ у изради тендерске документације и припрему за објављивање конкурса; вршење надзора над радом регистрованих и евидентираних сертификационих тела и надзора над применом прописа којима је регулисана област електронског документа; вршење надзора над радом издавалаца временског жига и утврђивања испуњености услова прописаних законом и подзаконским актима, као и вођење регистра издавалаца временског жига; учествовање у изради стратегија и акционих планова у области информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; организацију, стандардизацију и сарадње у развоју заједничке информационо-комуникационе инфраструктуре органа управе и заједничких електронских сервиса; заштиту  података и информациону безбедност; предлагање и учествовање у активностима везаним за примену мера  у циљу ефикаснијег рада државних органа у  области примене информационо-комуникационих технологија, пружање информационо-комуникационих услуга, развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре, као и други послови из ове области.