• Почетна > Сектори министарства > Сектор за информационо друштво
 • Сектор за информационо друштво

  Сава Савић
  помоћник министра
  Контакт телефон:
  011/ 20-20-072
  e-mail:
  sava.savic@mtt.gov.rs

  У Сектору за информационо друштво обављају се послови који се односе на: планирање и припремање стратегије развоја информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; учествовање у спровођењу јавних набавки информационих система са другим органима; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области развоја информационог друштва; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); примену информационо-комуникационих технологија и пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; вршење надзора над применом закона којим се урађује електронски потпис и закона којим се уређује електронски документ; давање стручне помоћи у изради тендерске документације и обављање припрема за објављивање и спровођење конкурса; анализирање структуре базе података и формата за размену података; заштиту података и информациону безбедност; праћење и анализа потенцијала за подршку развоју информационог друштва у привреди и државним институцијама, као и други послови из ове области.

  У Сектору за информационо друштво образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за развој информационог друштва;
  2. Одсек за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва;