Група за инспекцијски надзор

Контакт телефон:
011/ 20-20-091

У Групи за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: управно-надзорне послове; инспекцијски надзор над применом закона и прописа донетих на основу њега и предузимање мера за отклањање неправилности; подношење пријава за покретање прекршајног, кривичног поступка и поступка у случају привредног преступа; управни поступак, као и други послови из ове области.

Послови инспектора за поштанске услуге обављају се у:

–  седишту Министарства и у подручној јединици широј од подручја управног округа за: Подунавски, Браничевски, Шумадијски, Поморавски и Златиборски управни округ и

– подручној јединици широј од подручја управног округа за: Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Рашки и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу.

Смернице за спречавање прања новца
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину
310.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи извештај инспекције 2017. године
263.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...