Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor

Kontakt telefon:
011/ 20-20-082

U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravno-nadzorne poslove; inspekcijski nadzor nad primenom zakona i propisa donetih na osnovu njega i preduzimanje mera za otklanjanje nepravilnosti; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog, krivičnog postupka i postupka u slučaju privrednog prestupa; upravni postupak, predlaganje mera i planova za unapređenje stanja poštanskih usluga; organizovanje prikupljanja podataka u vezi planiranja strateških pravaca razvoja unutrašnjeg i međunarodnog poštanskog saobraćaja; učestvanje u pripremi stručnih osnova za međudržavne stručne komisije; izradu strategija razvoja poštanskog saobraćaja i unapređenja tehničko-tehnoloških sistema i usklađenosti sa preporukama EU; predlaganje mere razvoja u oblasti poštanskog saobraćaja; pripreme i praćenja realizacije plana razvoja poštanske mreže, naročito u ruralnim područjima; izradu informacija o problematici i stanju poštanskog saobraćaja u oblasti usluga; izradu informacija o stanju poštanskog saobraćaja u nerazvijenim regionima i predlaganje mera razvoja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za poštanski saobraćaj i nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za inspekcijski nadzor;
2. Grupa za planiranje i razvoj u oblasti poštanskog saobraćaja;