Група за развој електронских комуникација

У Групи за развој електронских комуникација обављају се послови који се односе на: процес планирања преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијских програма; израду Плана намене радио-фреквенцијских опсега и учествовање у раду међународних организација које врше измене и допуне намене фреквенцијских опсега; координарање рада групе у процесима анализе развоја транспортних мрежа и конвергенције широкопојасних мрежа и мулитмедијалних сервиса; оцењивање усаглашености техничких захтева за производе у складу са потврђеним међународним споразумом и припремање докумената за законе о потврђивању конвенција међународних организација; припремање за европске интеграције у областима дигиталне телевизије, примене широкопојасних и мултимедијалних технологија; прикупљање података за потребе анализе развоја и конвергенције мултимедијалних сервиса дигиталне телевизије; прикупљање и анализирање података за изградњу дигиталне телевизијске мреже у DVB-T2 стандарду; вршење упоредних анализа стандарда дигиталне телевизије (DVB-T2, DVB-С2, IPTV, итд), учествовање у процесу европских интеграција у области дигиталне телевизије и примене мултимедијалних технологија као и други послови из ове области.