Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

Kontakt telefon:
011/ 20-20-077

U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: strategiju razvoja elektronskih komunikacija; proces planiranja prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskih programa; pripremanje predloga za utvrđivanje i vođenje politike Vlade u oblasti elektronskih komunikacija; sprovođenje procesa strateškog upravljanja i procesa operativnog i srednjoročnog planiranja; koordiniranje poslova pripreme i objedinjavanja priloga Sektora za izradu godišnjeg plana rada Vlade i izradu izveštaja; izradu Plana namene radio-frekvencijskih  opsega i učestvovanje u radu međunarodnih organizacija koje vrše izmene i dopune namene frekvencijskih opsega;utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori; analiziranje razvoja transportnih mreža i konvergencije širokopojasnih mreža i mulitmedijalnih servisa; ocenjivanje usaglašenosti tehničkih zahteva za proizvode u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom i pripremanje dokumenata za zakone o potvrđivanju konvencija međunarodnih organizacija; pripremanje za evropske integracije u oblastima digitalne televizije, primene širokopojasnih i multimedijalnih tehnologija; procenu regulative za razvoj i pripremanju stručnih osnova za izradu nacrta zakona; pripremanje predloga podzakonskih akata za podsticaj stranih investicija, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za razvoj elektronskih komunikacija;
2. Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija;
3. Grupa za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija;