Одељење за суседне земље и земље централне Европе

У Одељењу за суседне земље и земље централне Европе обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума о економској и трговинској сарадњи и споразума о слободној трговини  са тим земљама; руковођење и координацију припрема, учешће у раду мешовитих тела по споразумима о економској и трговинској сарадњи, као и споразума о слободној трговини са тим земљама; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску  сарадњу; анализирање и праћење резултата реализације закључених споразума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; припремање информација, платформи за билатералне сусрете и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама, координацију рада органа и организација државне управе у вези са пословима из делокруга Одељења; остваривање редовне сарадње са економским саветницима, делегираним у земље које су у делокругу рада Одељења, пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација; као и други послови из ове области.