Одсек за праћење и анализу трговинске и инвестиционе сарадње са светом

У Одсеку за праћење и анализу трговинске и инвестиционе сарадње са светом обављају се послови који се односе на: праћење и анализу укупне трговинске и инвестиционе сарадње са светом, праћење и анализу глобалних трендова у светским инвестиционим токовима и међународној трговини у циљу сагледавања улоге Србије; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговиснке и инвестиционе сарадње са светом; израду извештаја о испуњењу циљва спољнотрговинске размене и привлачењу страних улагања; пружање стручне подршке за излазак на нова тржишта; пружање подршке страним улагачима у комуникацији са државним органима и органима локалне самоуправе; пружање подршке економским саветницима у ДКП Републике Србије у смислу припрема материјала за промоције одабраних економских области од интереса за циљано тржиште, као и други послови из ове области.