Одељење за Европу и прекоокеанске развијене земље

У Одељењу за Европу и прекоокеанске развијене земље обављају се послови који се односе на: предлагање, припрему и спровођење стратегије и политике економске сарадње са овим земљама; предлагање и вођење процедуре за склапање споразума, протокола и меморандума о економској и трговинској сарадњи са тим земљама; праћење  реализације закључених споразума, протокола и меморандума са тим земљама и предлагање мера за унапређење њихове примене; координирање и учешће у раду националних делова мешовитих комитета, комисија, радних група, пословних савета и других сталних и ad hoc радних тела за билатералну економску  сарадњу; припремање информација и платформи за билатералне сусрете  и преговоре са представницима страних државних институција и привредних представника, као и извештаје са ових сусрета; праћење и анализирање  стања на тржиштима ових земаља и предлагање мера за унапређење економске сарадње са тим земљама; координацију рада органа и организација државне управе у вези са овим пословима; остваривање редовне сарадње са економским саветницима, делегираним у земље које су у делокругу рада Одељења, пружање подршке у обезбеђивању контаката, израда планова и припреми посета државних и привредних делегација, као и други послови из ове области.