Сектор за билатералну економску сарадњу


помоћник министра
Контакт телефон:
011/264-2119
e-mail:
maja.mandrapa.gasic@mtt.gov.rs


У
Сектору за билатералну економску сарадњу обављају се послови који се односе на: унапређење и развој билатералних економских односа; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја билатералних економских односа; припремање за закључивање, израду докумената и извршење билатералних економских и трговинских споразума, споразума о слободној трговини, протокола и меморандума; израду информација, платформи и подсетника за билатералне сусрете, преговоре и разговоре са страним државним представницима, као и извештаја са ових сусрета; праћење и анализирање билатералне економске сарадње; предлагање и извршавање мера за унапређење и подстицање билатералне економске сарадње; изналажење решења за проблеме у билатералној сарадњи са институцијама или привредним субјектима две стране; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих тела за билатералну економску сарадњу, као што су комитети, комисије, радне групе, пословни савети и други; координацију рада органа и организација државне управе у вези са билатералном економском сарадњом; праћење и анализу глобалних трендова у светским инвестиционим токовима и међународној трговини у циљу сагледавања улоге Србије; израду општих, компаративних и секторских извештаја о трендовима трговинске и инвестиционе сарадње са светом; израду извештаја о испуњењу циљева спољнотрговинске размене и привлачења страних улагања; пружање стручне подршке за излазак на нова тржишта; пружање подршке страним улагачима у комуникацији са државним органима и органима локалне самоуправе, пружање стручне подршке економским саветницима у нашим ДКП у смислу припрема материјала за промоције одабраних економских области од интереса за циљано тржиште, као и други послови из ове области.

У Сектору за билатералну економску сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за Европу и прекоокеанске развијене земље;

2. Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, источну и југоисточну Азију;

3. Одељење за суседне земље и земље централне Европе;

4. Одсек за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку;

5. Одсек за праћење и анализу трговинске и инвестиционе сарадње са светом.