• Početna > Sektori ministarstva > Sektor turističke inspekcije
 • Sektor turističke inspekcije

  pomoćnik ministra

  Kontakt telefon:
  011/3139-676
  Dežurni telefoni:
  011/3139-686; 064/89-33-091
  Faks:
  011/3139-675
  e-mail:
  turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
  Adresa:
  ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

  U Sektoru turističke inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa; pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

  U Sektoru turističke inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

           – u sedištu Sektora:

  1. Odsek za kontrolu rada inspektora;
  2. Odeljenje za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove;

  1. Odeljenje turističke inspekcije Beograd;
  Dežurni telefon: 011/3139-686
  Faks: 011/3139-675
  e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
  Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd
  2. Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad;
  Tel/faks: 021/451-255
  Adresa: ul. Mihajla Pupina br. 10, 21000 Novi Sad
  3. Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo;
  Tel/faks: 036/321-353
  Adresa: Trg Jovana Sarića br. 3, 36000 Kraljevo
  4. Odeljenje turističke inspekcije Niš;
  Tel/faks: 018/515-449
  Adresa: ul. Strahinjića bana bb, 18000 Niš

  Odeljenja i odseci turističke inspekcije van sedišta Ministarstva obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa u oblasti turizma i ugostiteljstva; preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora i praćenje njihovog ishoda; koordinaciju rada; izradu izveštaja i informacija o radu i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrolu izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam; kao i druge poslove iz ove oblasti.