Odeljenje za tehnički nadzor

U Odeljenju za tehnički nadzor obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu (tehnički nadzor); finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; izrada procedura za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U Odeljenju za tehnički nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1. Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
2. Grupa za postupanje sa oduzetom robom.