• Почетна > Сектори министарства > Сектор тржишне инспекције > Одељење тржишне инспекције Краљево
  • Одељење тржишне инспекције Краљево

    У Одељењу тржишне инспекције Краљево образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
    1. Одсек тржишне инспекције Краљево за општине: Краљево и Врњачка Бања;
    2. Одсек тржишне инспекције Нови Пазар, за општине Нови Пазар, Рашка и Тутин.