Одељење тржишне инспекције Јагодина

У Одељењу тржишне инспекције Јагодина образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек тржишне инспекције Јагодина за општине: Јагодина, Рековац и Свилајнац;
2. Одсек тржишне инспекције Параћин за општине: Параћин, Ћуприја и Деспотовац.