Контролне листе – тржишна инспекција

Контролна листа провера челика за армирање бетона
18.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Протектирани пнеуматици за моторна возила и њихове приколице
15.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Протектирани пнеуматици за привредна возила и њихове приколице
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...Лична заштитна опрема-обавезе произвођача, увозника и дистрибутера
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа - обавезе дистрибутера цемента
16.1 KB
22 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа - обавезе произвођача цемента
20.1 KB
23 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа - обавезе увозника цемента
16.0 KB
16 Преузимања
Детаљније...


Контролна листа делимично завршених машина
31.4 KB
10 Преузимања
Детаљније...

 Контролна листа машина за дизање лица
30.7 KB
15 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за дизање
31.2 KB
17 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за обраду дрвета
28.7 KB
11 Преузимања
Детаљније...

 Контролна листа машина за пестициде
31.0 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа машина за подземни рад
29.5 KB
11 Преузимања
Детаљније...

Конторолне листе машина које се не покрећу ручно
30.8 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа покретних машина
37.4 KB
13 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа преносивих машина
29.7 KB
14 Преузимања
Детаљније...


Контролна листа преносивих и ударних машина
29.6 KB
14 Преузимања
Детаљније...

Контролне листа - пирамидална трговина
35.8 KB
15 Преузимања
Детаљније...
Контролна листа -  маркирање  деривата нафте
46.6 KB
56 Преузимања
Детаљније...


Контролна листа "термоизолациони материјали"
20.3 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Ритт произвођач - увозник
17.0 KB
308 Преузимања
Детаљније...

Ритт дистрибутер
14.8 KB
143 Преузимања
Детаљније...
Општи део - Оглашавање - спонзорство
50.7 KB
359 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Оглашавање алкохолних пића
43.5 KB
335 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Оглашавање дувана и дувански производа
41.0 KB
392 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Оглашавање дувана и дувански производа
41.0 KB
295 Преузимања
Детаљније...


Општи део - Оглашавање намењено деци и малолетницима
43.0 KB
309 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Оглашавање продајних подстицаја
36.4 KB
652 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Општа правила оглашавања
41.5 KB
468 Преузимања
Детаљније...

Општи део - Посебан предмет оглашавања
44.0 KB
363 Преузимања
Детаљније...
Трговина на мало- комисионе услуге
48.6 KB
367 Преузимања
Детаљније...ЗОЕ Дистрибутер
16.5 KB
393 Преузимања
Детаљније...

ЗОЕКЕ дистрибутер
16.0 KB
307 Преузимања
Детаљније...

ЗОЕКЕ произвођач, увозник
14.9 KB
362 Преузимања
Детаљније...

Закон о општој безбедности производа-дистрибутер
15.9 KB
483 Преузимања
Детаљније...

Контролна листа-цене по одлуци Владе
33.8 KB
228 Преузимања
Детаљније...