• Почетна > Сектори министарства > Сектор тржишне инспекције > Контролне листе – тржишна инспекција
 • Контролне листе – тржишна инспекција

  Ритт произвођач - увозник
  17.0 KB
  47 Преузимања
  Детаљније...

  Ритт дистрибутер
  14.8 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...
  Општи део - Оглашавање - спонзорство
  50.7 KB
  268 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Оглашавање алкохолних пића
  43.5 KB
  254 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Оглашавање дувана и дувански производа
  41.0 KB
  269 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Оглашавање дувана и дувански производа
  41.0 KB
  211 Преузимања
  Детаљније...


  Општи део - Оглашавање намењено деци и малолетницима
  43.0 KB
  207 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Оглашавање продајних подстицаја
  36.4 KB
  375 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Општа правила оглашавања
  41.5 KB
  315 Преузимања
  Детаљније...

  Општи део - Посебан предмет оглашавања
  44.0 KB
  247 Преузимања
  Детаљније...
  Трговина на мало- комисионе услуге
  48.6 KB
  274 Преузимања
  Детаљније...
  ЗОЕ Дистрибутер
  16.5 KB
  279 Преузимања
  Детаљније...

  ЗОЕКЕ дистрибутер
  16.0 KB
  229 Преузимања
  Детаљније...

  ЗОЕКЕ произвођач, увозник
  14.9 KB
  253 Преузимања
  Детаљније...

  Закон о општој безбедности производа-дистрибутер
  15.9 KB
  287 Преузимања
  Детаљније...

  Закон о општој безбедности производа-произвођач
  16.4 KB
  279 Преузимања
  Детаљније...  Обавезе дистрибутера личне заштитне опреме
  16.7 KB
  197 Преузимања
  Детаљније...

  Обавезе произвођача/увозника личне заштитне опреме
  19.7 KB
  222 Преузимања
  Детаљније...


  Контролна листа-цене по одлуци Владе
  33.8 KB
  108 Преузимања
  Детаљније...