Rezultati Javnog poziva „Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Ekspo Dubai 2020

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Odluku o izboru „ Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Expo Dubai 2020“.

Povodom Javnog poziva pristigla su dva (2) predloga za „Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Expo Dubai 2020“. Komisija za rangiranje i izbor teme izvršila je ocenu ispunjenosti uslova i rangiranje i u skladu sa tim doneta je Odluka o izboru „ Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Expo Dubai 2020“.