Podzakonski akti

1. Doneti na osnovu Zakona o trgovini:
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima
103.4 KB
2418 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
211.7 KB
1892 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik  o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom
150.5 KB
2256 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik  o sadržini i obliku  o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem
204.1 KB
1134 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
111.8 KB
1504 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"
121.4 KB
998 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac DPI 25.11.2015.
20.1 KB
954 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KEP
15.3 KB
1241 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI
18.0 KB
666 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI -1
18.1 KB
609 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR 25.11.2015.
20.9 KB
632 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o evidenciji prometa
168.8 KB
2314 Preuzimanja
Detaljnije...
2. Doneti na osnovu Zakona o fiskalnim kasama:
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
61.7 KB
2654 Preuzimanja
Detaljnije...
3. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije koji je prestao da važi 2009. godine:
Uredba o sadržini i načinu podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije
88.0 KB
819 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 94/05)
339.5 KB
825 Preuzimanja
Detaljnije...
4. Doneti na osnovu važećeg Zakona o zaštiti konkurencije:
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 89/09)
337.9 KB
927 Preuzimanja
Detaljnije...
5. Doneti na osnovu Zakona o poštanskim uslugama:
Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
67.5 KB
898 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
148.4 KB
1805 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga
49.9 KB
2674 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge
40.2 KB
1042 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o  parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univarzalne poštanske usluge
261.8 KB
1216 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu („Službeni glasnik RS”, broj 34/10, 58/10, 2/11, 65/11, 21/14, 83/16 i 14/18)
121.6 KB
1106 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS”, broj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15)
418.3 KB
3092 Preuzimanja
Detaljnije...
Tehnički uslovi za kućne sandučiće
Tehnički uslovi za kućne sandučiće („Službeni glasnik RS”, broj 95/10, 2/16)
209.3 KB
1191 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o metodologiji formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu
292.2 KB
1496 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
50.1 KB
1211 Preuzimanja
Detaljnije...
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost poštanskog saobraćaja
2.1 MB
871 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora
111.7 KB
294 Preuzimanja
Detaljnije...
6. Doneti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama:
Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje
Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
132.8 KB
1066 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12)
504.0 KB
1230 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o univerzalnom servisu
Pravilnik o univerzalnom servisu („Službeni glasnik RS”, broj 24/12)
82.8 KB
1133 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio koridorima
Pravilnik o radio koridorima ("Službeni glasnik RS", broj 44/10)
330.1 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega
Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS”, broj 99/12)
1.5 MB
1439 Preuzimanja
Detaljnije...
Plan namene - tabela
2.0 MB
1132 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata
1.2 MB
2173 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan (2013-2014) za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020.
180.6 KB
1194 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa programa
196.1 KB
986 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 791–821/832–862 MHz
159.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama
186.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
129.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710 – 1785/1805-1880 MHz
156.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 86/14, 18/15, 30/15 i 50/15)
207.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o   utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2018. godini
118.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
7. Doneti na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju:
Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota
136.8 KB
1527 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera
208.4 KB
895 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera
214.0 KB
830 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza
165.4 KB
614 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost
64.2 KB
842 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uvozu motornih vozila
Uredba o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
87.8 KB
1100 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o bližim uslovima za plaćanje (naplatu u robi/uslugama)
107.4 KB
1495 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja
63.7 KB
876 Preuzimanja
Detaljnije...
Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini
68.9 KB
1111 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu šećera u zemlje EU
142.6 KB
526 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o uvozu cigareta iz Evropske Unije po preferencijalnoj stopi
143.5 KB
514 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
1.9 MB
904 Preuzimanja
Detaljnije...
8. Doneti na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti:
Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
205.6 KB
4347 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
193.8 KB
4444 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
290.3 KB
3529 Preuzimanja
Detaljnije...
Program polaganja stručnog  ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
425.0 KB
10893 Preuzimanja
Detaljnije...
 Izvod iz registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
200.2 KB
3233 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti "Službeni glasnik RS", br. 70 od 21. septembra 2018
621.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Priručnik za stručni ispit
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
9. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti potrošača:
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
115.3 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
198.6 KB
1704 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
44.7 KB
843 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini obrasca za odustanak od  ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
38.1 KB
972 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
163.5 KB
885 Preuzimanja
Detaljnije...
Tabela uz pravilnik o evidenciji
29.7 KB
767 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
476.7 KB
503 Preuzimanja
Detaljnije...
10. Doneti na osnovu Zakona o turizmu
11. Doneti na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti:
Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja
461.9 KB
540 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja
355.2 KB
438 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o blizem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja
257.5 KB
493 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavlljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste IK sistemi od posebnog značaja
353.6 KB
427 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o bližim uslovima za upis u evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima
80.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
12. Doneti na osnovu Zakona o oglašavanju:
Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
1.6 KB
1440 Preuzimanja
Detaljnije...
13. Doneti na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja:
Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
291.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti
240.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
248.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
250.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
242.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
980.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
244.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o izgledu, sastavu, veličini i dizajnu znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja
322.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja
193.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja
155.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik - lista standarda za tela za ocenjivanje usaglasenosti
Pravilnik - lista standarda za tela za ocenjivanje usaglasenosti („Službeni glasnik RS”, broj 12/19)
401.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata
305.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
14. Doneti na osnovu Carinskog zakona:
Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina
122.8 KB
1490 Preuzimanja
Detaljnije...
15. Doneti na osnovu Zakona o energetici:
Uredba  o izmenama i dopunama uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
377.2 KB
197 Preuzimanja
Detaljnije...
16. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga:
Pravilnik o obrascu finansijske pogodbe
54.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
17. Doneti na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti:
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
695.4 KB
1858 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
504.0 KB
2745 Preuzimanja
Detaljnije...
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
598.3 KB
1357 Preuzimanja
Detaljnije...
18. Ostali akti:
Deklaracija o unapređenju trgovine
70.4 KB
1262 Preuzimanja
Detaljnije...
Nacionalni okvir interoperabilnosti
536.1 KB
1945 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje  razvoja domaćeg turizma
103.6 KB
10848 Preuzimanja
Detaljnije...
Mišljenje o primeni Zakona o javnim skijalištima
1.1 MB
308 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
179.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti
659.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Lista indikatora posrednicima u prometu nepokretnosti 2019
1.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...