• Početna > Obaveštenje o primeni Pravilnika o RiTT opremi
 • Obaveštenje o primeni Pravilnika o RiTT opremi

  Usvojena je nova Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava – izvršeno je brisanje tarifne oznake 8517 62 00 99 iz Priloga 6 Odluke.

  Pravilnik implementira Direktivu EU 1999/05 o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i uvodi novi sistem ocenjivanja usaglašenosti za RiTT opremu u skladu sa evropskim regulatornim okvirom i praksom.

  Republička agencija za elektronske komunikacije je 29. maja 2012. godine imenovana za telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa bitnim zahtevima iz Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 11/12) na osnovu ovlašćenja iz člana 13. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 7. stav 4. Uredbe o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09). Imenovanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti ispunjen je neophodni preduslov za početak primene Pravilnika o RiTT.

  Ovaj Pravilnik implementira Direktivu EU 1999/05 o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i uvodi novi sistem ocenjivanja usaglašenosti za RiTT opremu u skladu sa evropskim regulatornim okvirom i praksom.

  Republička agencija za elektronske komunikacije je imenovana za poslove:

  1) pregleda tehničke dokumentacije sa izdavanjem Izjave o usaglašenosti sa svim bitnim zahtevima iz čl. 4. i 8. Pravilnika iz Priloga 3. Pravilnika, u skladu sa članom 16. stav 2. tačka 1. Pravilnika.

  Izlazni dokument: Deklaracija o usaglašenosti koju na osnovu Izjave sastavlja proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik, u skladu sa Prilogom 3. uz Pravilnik o RiTT.

  NAPOMENA: Ova isprava usaglašenosti je relevantna za domaću RiTT opremu

  2) pregled tehničke dokumentacije sa izdavanjem Potvrde o usaglašenosti sa svim bitnim zahtevima iz čl. 4. i 8. Pravilnika u skladu sa članom 18. Pravilnika.

  Izlazni dokument: Potvrda o usaglašenosti

  NAPOMENA: Ova isprava o usaglašenosti je relevantna za robu koja se uvozi.

  Takođe, Agencija je ovlašćena da kao Imenovano telo učestvuje u postupku interne kontrole proizvodnje i ispitivanja uređaja u skladu sa članom 16. stav 1. i Prilogom 2. Pravilnika.

  Kompletan spisak opreme za koju Imenovano telo obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti možete preuzeti ovde:

  • Lista usvojenih srpskih standarda iz oblasti RiTT koje će Imenovano telo primenjivati u postupku ocenjivanja usaglašenosti
  Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
  598.3 KB
  1307 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
  Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
  504.0 KB
  2668 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Procedura prilikom uvoza RiTT opreme

  Od 13. juna 2013. godine počela je primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, br. 49/13).

  U skladu sa Pravilnikom RiTT, kao što je navedeno u tački 8. Odluke, Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: RATEL) ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme izdaje isprave o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti).

  Imajući u vidu da određeni dokumenti važe i posle 13. juna 2013. godine, Ministarstvo je sastavilo spisak dokumenata koje će uvoznik morati da pokaže prilikom uvoza RiTT opremi.

  Za uvoz RiTT opreme ubuduće će važiti jedan od navedenih dokumenata:

  1. Potvrda o usaglašenosti u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme;
  2. Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme;
  3. Mišljenje da nije potrebno pribavljanje Potvrde o usaglašenosti, koje izdaje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi;
  4. Tehnička dozvola-Sertifikat koju je izdavala RATEL pre primene Pravilnika o RiTT;
  5. Mišljenje da Potvrdu o usaglašenosti u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT nije obevezno pribaviti prilikom uvoza (carinjenja) ali postoji obaveza pribavljanja iste pre stavljanja na tržište i/ili upotrebu. Ovo Mišljenje izdaje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi i izdavaće se do stupanja na snagu Pravilnika o  izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT.
  6. Određena roba koja je bila navedena u Prilogu 5A prethodne odluke i za koju se do stupanja na snagu nove odluke pribavljala isprava o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti, u skladu sa tačkom 7. prethodne odluke, nevedena je u Prilogu 6 nove Odluke. Ove isprave o usaglašenosti izdate su na period od 3 godine. Za uvoz ove vrste opreme prilaže se jedan od navedenih dokumenata:

  a) Potvrda o usaglašenosti izdata do stupanja na snagu Nove odluke, a u skladu sa članom 10. Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS”, br. 13/10).

  b) Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti izdatim do stupanja na snagu Nove odluke, a u skladu sa članom 10. Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS”, br. 13/10).

  v) Potvrda o usaglašenosti izdata do stupanja na snagu Nove odluke, a u skladu sa članom 11. Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS”, br. 13/10).

  g) Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti izdatim stupanja na snagu Nove odluke, a u skladu sa članom 11. Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS”, br. 13/10).

  Za izdavanje Mišljenja o potrebi dobijanja Potvrde o usaglašenosti neophodno je dostaviti:

  1. Zahtev za izdavanje mišljenja

  2. Obrazac zahteva za pribavljanje mišljenja

  Obrazac za izdavanje mišljenja o potrebi pribavljanja isprave o usaglašenosti prilikom uvoza RiTT opreme
  64.5 KB
  5151 Preuzimanja
  Detaljnije...

  3. Opis osnovnih tehničkih karakteristika i foto-kopija originalne Deklaracije o usaglašenosti (EC Declaration of Conformity) uređaja koji se uvozi

  4. Dokaz o uplati Republičke administrativne takse;

  Upustvo za uplatu takse
  357.9 KB
  19 Preuzimanja
  Detaljnije...

  na adresu:

  Ministarstvo trgovine, turizma  i telekomunikacija
  Sektor za elektronske komunikacije
  Nemanjina 22-26, 11000 Beograd


  Dodatne informacije o primeni Pravilnika možete dobiti na telefon 011/20-20-104, kontakt: Duško Radulović