Лукреција Ђери

Рођена је у Новом Саду. Основну и прве две године средње школе завршила је у Бачкој Тополи. Матурирала је у Економско-трговинској школи у Сенти. Дипломирала и магистрирала на Природно-математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду, где је одбранила и докторску дисертацију под називом „Истраживање понашања потенцијалних туриста при избору туристичке дестинације на примеру Бачке“.

Професионалну каријеру започиње као професор географије у Основној школи „Ady Endre“ у Малом Иђошу. Од 1999. године запослена је на Природно-математичком факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду као асистент у настави на предметима: маркетинг у туризму, економика предузећа, менаџмент туристичке привреде, геоморфологија и туристичка картографија. Од 2002. године сарадник је за међународне односе у Влади Републике Србије. Годину дана касније заснива радни однос у Извршном Већу Аутономне Покрајине Војводине у Секретаријату за образовање и културу.  Од 2008. године запослена је на Природно-математичком Факултету, Департману за географију, туризам и хотелијерство у Новом Саду на предметима Понашање и заштита потрошача у туризму и Менаџмент у туризму. Године 2013. стиче звање ванредног професора.

Председник је Савета за инвестиционе послове у области туризма, угоститељства и лечилишта Фонда за капитална улагања Владе АП Војводине, члан Српског географског друштва, Друштва туризмолога Војводине, Научног друштва војвођанских Мађара и спољног одбора Мађарске академије наука.

Координатор је многих домаћих и међународних скупова у организацији Владе АП Војводине; Покрајинског секретаријата за образовање и културу; Асоцијације европских регија и градова културе Les Rencontres из Париза; Централно – европског удружења Клуб Панонија из Будимпеште; Јавне фондације Шанса за стабилност из Републике Мађарске и Министарства за културно наслеђе Републике Мађарске.

У мају 2014. постављена је за државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Телефон: 011/313-9673