Tim potpredsednika vlade i ministra

Državni sekretar
Tatjana Matić
Državni sekretar
Stevan Nikčević
 
Sekretar ministarstva
Sandra Dokić
Državni sekretar
Vesna Kovač
Državni sekretar
Miroslav Knežević