Sandra Dokić

Sandra Dokić, rođena u Beogradu 25. januara 1976. godine, završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Upisala Master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Ekonomska politika i razvoj, u toku je izrada završnog master rada.

Od juna meseca 2015. godine postavljena za Sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U periodu od 2012-2015. godine zaposlena u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na mestu savetnik direktora Fonda, a kasnije savetnik-šef Kabineta direktora Fonda.

U periodu od 2008-2012. godine radila u Vladi Republike Srbije u Kabinetu potpredsednika za socijalnu politiku i društvene delatnosti, u funkciji zamenika šefa Kabineta, a kasnije šefa Kabineta.

Bila je angažovana tri godine na Projektu Svetske Banke „PARIP“ – reforma penzijske administracije, u funkciji Zamenika direktora projekta, koji je uspešno realizovan.
Vodila pregovore sa Međunarodnim Monetarnim Fondom i Svetskom bankom u toku reforme penzionog sistema Srbije koji su rezultirali donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 2011. godine.

U periodu 2007-2008. godine radila je u Brokersko Dilerskom društvu Max Dill AD, Čačak, filijala Beograd kao pravnik u odeljenju za korporativne poslove.

Stručna usavršavanja:

  • završila dvonedeljni Penzijski kurs u Vašingtonu, SAD, organizovan od strane Svetske Banke (2009. godina),
  • završila jednonedeljni kurs u Beču „Pravni aspekti međunarodnih finansijskih institucija“, organizovan od strane MMF (2011. godina),
  • završila kurs iz Finansijske i aktuarske matematike, organizovan od strane Instituta za osiguranje i aktuarstvo (2011. godina),
  • na poziv Američke ambasade u Beogradu, pohađala tronedeljni kurs u Americi „Multietničko društvo i uloga dolazećih generacija“ sponzorisan od strane Stejt Departmenta, USA. (2012. godina)
  • poseduje ECDL sertifikat

Govori engleski jezik, služi se poljskim

Udata, majka troje dece.