Odsek za javne nabavke

U Odseku za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju sprovođenja postupaka javnih nabavki u Ministarstvu; pripremu predloga godišnjeg Plana nabavke za Ministarstvo u skladu sa Finansijskim planom Ministarstva;  planiranje dinamike javnih nabavki u skladu sa odobrenim sredstvima; pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; praćenje realizacije javnih nabavki; obradu tenderske dokumentacije; sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača i drugih postupaka u okviru javnih nabavki za potrebe Ministarstva; praćenje realizacije javnih nabavki, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.