Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

U Odeljenju za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na oblast trgovine, turizma i telekomunikacija i to: izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja za oblast trgovine, turizma i telekomunikacija i potrebnog obima sredstava za realizaciju istih u skladu sa Fiskalnom strategijom; pripremu predloga finansijskog plana za izradu zakona kojim se uređuje budžet Ministarstva; izradu plana izvršenja budžeta iz nadležnosti Odeljenja za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije; izradu cikličnih tromesečnih planova i mesečnih planova na dnevnom nivou; pripremu preuzimanja i plaćanja obaveza i praćenje osnovanosti plaćanja iz oblasti: trgovine, turizma i telekomunikacija kojima se obezbeđuje izvršavanje poslova i zadataka iz delokruga rada Ministarstva; knjigovodstvene poslove; usaglašavanje glavne knjige trezora sa pomoćnim (knjigovodstvenim) evidencijama Ministarstva; predlaganje i sprovođenje programa i mera za podsticanje razvoja u oblastima koje su u delokrugu Ministarstva, kontrolu i finansijsko praćenje izvršenja budžetskih sredstava po osnovu programa i projekata u navedenim oblastima; poslove u vezi sa realizacijom programa i projekata koji se finansiraju iz donacija; pripremu i izradu periodičnih i godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta i završnog računa koji se podnosi Upravi za trezor; izradu informacija, internih procedura i uputstva u vezi sa tekućim finansiranjem; praćenje propisa iz oblasti finansija; saradnju sa Ministarstvom finansija, Fondom za razvoj i drugim institucijama i korisnicima u vezi sa realizacijom programa i projekata iz nadležnosti Odeljenja; koordinaciju rada sa ostalim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.