• Početna > Ministarstvo > Sekretarijat ministarstva
 • Sekretarijat ministarstva

  Sandra Dokić 
  sekretar Ministarstva
  Kontakt telefon: tel. 011/361-6536
  faks: 011/361-0297;363-1639
  e-mail: sandra.dokic@mtt.gov.rs, sekretar@mtt.gov.rs

  U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa i značaja za Ministarstvo, i to: pravni, opšti, finansijsko-materijalni, evidencioni, analitički, stručno-operativni, statističko-evidencioni, dokumentacioni, kancelarijsko-administrativni, informatički i drugi poslovi koji su vezani za organizaciona, kadrovska, finansijska, informatička i druga pitanja, kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica i saradnja sa drugim organima.

  U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1.  Odeljenje za ljudske resurse;

  2.  Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove;

  3.  Odsek za opšte i pravne poslove;

  4. Odsek za javne nabavke