• Почетна > Министарство > Секретаријат министарства
 • Секретаријат министарства

  Сандра Докић 
  секретар Министарства
  Контакт телефон: тел. 011/361-6536
  факс: 011/361-0297;363-1639
  e-mail: sandra.dokic@mtt.gov.rs, sekretar@mtt.gov.rs

  У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса и значаја за Министарство, и то: правни, општи, финансијско-материјални, евиденциони, аналитички, стручно-оперативни, статистичко-евиденциони, документациони, канцеларијско-административни, информатички и други послови који су везани за организациона, кадровска, финансијска, информатичка и друга питања, којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица и сарадња са другим органима.

  У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1.  Одељење за људске ресурсе;

  2.  Одељење за економско-финансијскe послове;

  3.  Одсек за опште и правне послове;

  4. Одсек за јавне набавке