Uskoro novi Zakon o robnim rezervama

Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je da će veoma brzo biti donet potpuno novi Zakon o robnim rezervama koji će znatno modernizovati sistem rezervi u Srbiji.

Stari zakon koji uređuje tu oblast je iz 1992. i potpuno je prevaziđen jer Robne rezerve ne mogu biti samo magacin koji će isporučivati robu u određenim kriznim situacijama, rekao je ministar Ljajić.
Kako kaže Ljajić, Robne rezerve moraju da predviđaju dešavanja i kretanja na tržištu i da reaguju pre nego što nastupe poremećaji.

Ministar je naglasio da će se država protiv cenovnih poremećaja i nestabilnosti na tržištu svim tržišnim mehanizmima, bez bilo kakvih administrativnih mera, a jedan od načina su i robne rezerve.