Koordinacija javnih politika – završna konferencija – kraj druge faze reforme Generalnog sekretarijata Vlade

Generalni sekretarijat Vlade je od 6. do 8. decembra 2012.godine u Novom Sadu održao završnu konferenciju „Reforma koordinacije javnih politika u Vladi Republike Srbije“, kojom je obeležen kraj druge faze reforme Generalnog sekretarijata Vlade iz oblasti koordinacije javnih politika, podržane od strane švedske Agencije za međunarodni razvoj (SIDA), posredstvom projekta „Reforma koordinacije javnih politika u Vladi Republike Srbije“.

Konferenciju je otvorio gospodin Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade, a prisustvovali su najviši zvaničnici Vlade i najviši predstavnici organa državne uprave, međunarodne zajednice, kao i domaći i strani stručnjaci iz oblasti strateškog planiranja, javnih politika i budžeta.

U okviru sveobuhvatnog procesa reforme državne uprave, kao jedna od oblasti reforme prepoznata je koordinacija javnih politika.

Krajem 2009. godine u Generalnom sekretarijatu Vlade je započeta reforma koordinacije javnih politika za koju je predviđeno da se sprovodi u tri faze. Prve dve faze su sprovedene uz finansijsku podršku bilateralnih donatora (DFID – prva faza; SIDA – druga faza), dok će se treća, čiji se početak očekuje u januaru 2013. godine, finansirati iz fondova Evropske unije (IPA 2011).

Predstavljeni su rezultati reforme koje je Generalni sekretarijat Vlade postigao u poslednje tri godine.

Na Konfereciji je iskustva Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u procesu reforme planiranja i koordinacije politika izložila Daniela Gačić Vukićević, sekretar Ministarstva. Ministarstvo je, u delu trgovine, među prvim organima osavremenilo način rada i poslovanja i prešlo na programsko budžetiranje.

Na Konferenciji  predstavljena su dosadašnja iskustva i trendovi Makedonije i Hrvatske u koordinaciji javnih politika. Posebna pažnja je posvećena značaju kvantifikacije fiskalnih i drugih efekata javnih politika, pri čemu je predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda gospodin Pal Ulla izneo ocenu stanja reforme upravljanja javnim finansijama u Srbiji. Izloženi su predlozi strukturnih reformi za efikasno sprovođenje prioriteta Vlade, kao i odgovorno i održivo planiranje i izvršenje budžeta.