Kontakt

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kabinet potpredsednika vlade i ministra tel. 011/ 311-34-32
faks 011/ 311-46-50
potpredsednik@mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs
Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd 11070
Služba za odnose sa javnošću tel. 011/ 314-96-86
faks 011/ 311-56-50
uros.kandic@mtt.gov.rs
katarina.markovic@mtt.gov.rs
snezana.kusovac@mtt.gov.rs
Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd 11070
Sekretarijat ministarstva tel. 011/ 361-65-36
faks 011/ 361-02-97, 363-16-39
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju tel. 011/ 264-2106
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor spoljnu politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju tel. 011/ 264-2108
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije tel. 011/ 361-09-72
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor za zaštitu potrošača tel. 011/3616-627
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor tržišne inspekcije tel. 011/ 361-43-34
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Sektor za turizam tel. 011/3122-855
Omladinskih Brigada 1, Novi Beograd 11070
Sektor turističke inspekcije tel. 011/3139-676
Omladinskih Brigada 1, Novi Beograd 11070
Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj tel. 011/ 20-20-077
Uvoz RiTT opreme 011/20-20-104
Inspekcija 011/20-20-083
faks 011/ 20-20-066
Pariska 7, Beograd 11000
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost tel. 011/ 20-20-072
faks 011/ 20-20-066
Pariska 7, Beograd 11000
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Sektor za normativne i upravne poslove tel. 011/361-0276
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju tel. 011/20-20-256
Pariska 7, Beograd 11000
Odeljenje za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU tel. 011/3621-884
Nemanjina 22-26, Beograd 11000
Grupa za razvoj digitalne agende tel. 011/ 20-20-065
Pariska 7, Beograd 11000

 

Sve sugestije za unapređenje sadržaja, kao i tehničke primedbe i predloge za unapređenje internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, možete slati na e-mail adresu telekomunikacije@mtt.gov.rs.