Контакт

Влада Републике Србије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Кабинет потпредседника владе и министра тел. 011/ 311-34-32
факс 011/ 311-46-50
potpredsednik@mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs
Булевар Михаила Пупина 2, Београд
Служба за односе са јавношћу тел. 011/ 314-96-86
факс 011/ 311-56-50
uros.kandic@mtt.gov.rs
katarina.markovic@mtt.gov.rs
snezana.kusovac@mtt.gov.rs
Булевар Михаила Пупина 2, Београд
Секретаријат министарства тел. 011/ 361-65-36
факс 011/ 361-02-97, 363-16-39
Немањина 22-26, Београд
Сектор за билатералну економску сарадњу тел. 011/ 264-2106
Немањина 22-26, Београд
Сектор спољну политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу тел. 011/ 264-2108
Немањина 22-26, Београд
Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције тел. 011/ 361-09-72
Немањина 22-26, Београд
Сектор за заштиту потрошача тел. 011/3616-627
Немањина 22-26, Београд
Сектор тржишне инспекције тел. 011/ 361-43-34
Немањина 22-26, Београд
Сектор за туризам тел. 011/3122-855
Омладинских Бригада 1, Нови Београд
Сектор туристичке инспекције тел. 011/3139-676
Омладинских Бригада 1, Нови Београд
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај тел. 011/ 20-20-077
Увоз RiTT опреме 011/20-20-104
Инспекција 011/20-20-083
факс 011/ 20-20-066
Париска 7, Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Сектор за информационо друштво тел. 011/ 20-20-072
факс 011/ 20-20-066
Париска 7, Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Сектор за нормативне и управне послове тел. 011/361-0276
Немањина 22-26, Београд
Група за европске интеграције и међународну сарадњу тел. 011/20-20-256
Париска 7, Београд
Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ тел. 011/3621-884
Немањина 22-26, Београд
Група за развој дигиталне агенде тел. 011/ 20-20-065
Париска 7, Београд

 

Све сугестије за унапређење садржаја, као и техничке примедбе и предлоге за унапређење интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација, можете слати на e-mail адресу telekomunikacije@mtt.gov.rs.