• Početna > Kontakt
 • Kontakt

  Vlada Republike Srbije
  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

  Kabinet potpredsednika vlade i ministra tel. 011/ 311-34-32
  faks 011/ 311-46-50
  potpredsednik@mtt.gov.rs
  kabinet@mtt.gov.rs
  Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd
  Služba za odnose sa javnošću tel. 011/ 314-96-86
  faks 011/ 311-56-50
  uros.kandic@mtt.gov.rs
  katarina.markovic@mtt.gov.rs
  snezana.kusovac@mtt.gov.rs
  Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd
  Sekretarijat ministarstva tel. 011/ 361-65-36
  faks 011/ 361-02-97, 363-16-39
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju tel. 011/ 264-2106
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor spoljnu politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju tel. 011/ 264-2108
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije tel. 011/ 361-09-72
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor za zaštitu potrošača tel. 011/361-0273
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor tržišne inspekcije tel. 011/ 361-43-34
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Sektor za turizam tel. 011/3122-855
  Omladinskih Brigada 1, Novi Beograd
  Sektor turističke inspekcije tel. 011/3139-676
  Omladinskih Brigada 1, Novi Beograd
  Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj tel. 011/ 20-20-077
  Uvoz RiTT opreme 011/20-20-104
  Inspekcija 011/20-20-083
  faks 011/ 20-20-066
  Pariska 7, Beograd
  telekomunikacije@mtt.gov.rs
  Sektor za informaciono društvo tel. 011/ 20-20-072
  faks 011/ 20-20-066
  Pariska 7, Beograd
  telekomunikacije@mtt.gov.rs
  Sektor za normativne i upravne poslove tel. 011/361-0276
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Grupa za evropske integracije i međunarodnu saradnju tel. 011/20-20-256
  Pariska 7, Beograd
  Odeljenje za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU tel. 011/3621-884
  Nemanjina 22-26, Beograd
  Grupa za razvoj digitalne agende tel. 011/ 20-20-065
  Pariska 7, Beograd

   

  Sve sugestije za unapređenje sadržaja, kao i tehničke primedbe i predloge za unapređenje internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, možete slati na e-mail adresu telekomunikacije@mtt.gov.rs.