Контакт

Влада Републике Србије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Кабинет потпредседника владе и министра тел. 011/ 311-34-32
факс 011/ 311-46-50
potpredsednik@mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Београд
Служба за односе са јавношћу тел. 011/ 314-96-86
факс 011/ 311-56-50
uros.kandic@mtt.gov.rs
katarina.markovic@mtt.gov.rs
snezana.kusovac@mtt.gov.rs
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Београд
Секретаријат министарства тел. 011/ 361-65-36 локал:1639
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор за билатералну економску сарадњу тел. 011/2642-119, 011/3613-404 локал -1136
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор спољну политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу тел. 011/2624-114, 011/363-1786 локал -1786
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције тел. 011/ 361-09-72
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор за заштиту потрошача тел. 011/3616-623, 011/363-1786 локал -1786
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор тржишне инспекције тел. 011/ 3614-334, 011/3628-800
Немањина 22-26, 11000 Београд
Сектор за туризам тел. 011/3122-855
Омладинских Бригада 1, 11070 Београд
Сектор туристичке инспекције тел. 011/3139-676
Омладинских Бригада 1, 11070 Београд
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај тел. 011/ 20-20-077
Увоз RiTT опреме 011/20-20-104
Инспекција 011/20-20-083
факс 011/ 20-20-066
Париска 7, 11000 Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Сектор за информационо друштво и информациону безбедност тел. 011/ 20-20-072
факс 011/ 20-20-066
Париска 7, 11000 Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Сектор за нормативне,управне послове и послове европскух интеграција тел. 011/363-1515 локал -1515
Немањина 22-26, 11000 Београд
Група за дигиталну агенду тел.
Париска 7, 11000 Београд
Група за интерну ревизију тел. 011/334-3331
Омладинских бригада 1, 11070 Београд

 

Све сугестије за унапређење садржаја, као и техничке примедбе и предлоге за унапређење интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација, можете слати на e-mail адресу telekomunikacije@mtt.gov.rs.

 

Број телефонске централе Немањина 22-26: 011/3613-734
Број телефонске централе Омладинских бригада 1: 011/311-7272