• Почетна > Контакт
 • Контакт

  Влада Републике Србије
  Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  Кабинет потпредседника владе и министра тел. 011/ 311-34-32
  факс 011/ 311-46-50
  potpredsednik@mtt.gov.rs
  kabinet@mtt.gov.rs
  Булевар Михаила Пупина 2, Београд
  Служба за односе са јавношћу тел. 011/ 314-96-86
  факс 011/ 311-56-50
  uros.kandic@mtt.gov.rs
  katarina.markovic@mtt.gov.rs
  snezana.kusovac@mtt.gov.rs
  Булевар Михаила Пупина 2, Београд
  Секретаријат министарства тел. 011/ 361-65-36
  факс 011/ 361-02-97, 363-16-39
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор за билатералну економску сарадњу тел. 011/ 264-2106
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор спољну политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу тел. 011/ 264-2108
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције тел. 011/ 361-09-72
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор за заштиту потрошача тел. 011/361-0273
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор тржишне инспекције тел. 011/ 361-43-34
  Немањина 22-26, Београд
  Сектор за туризам тел. 011/3122-855
  Омладинских Бригада 1, Нови Београд
  Сектор туристичке инспекције тел. 011/3139-676
  Омладинских Бригада 1, Нови Београд
  Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај тел. 011/ 20-20-077
  Увоз RiTT опреме 011/20-20-104
  Инспекција 011/20-20-083
  факс 011/ 20-20-066
  Париска 7, Београд
  telekomunikacije@mtt.gov.rs
  Сектор за информационо друштво тел. 011/ 20-20-072
  факс 011/ 20-20-066
  Париска 7, Београд
  telekomunikacije@mtt.gov.rs
  Сектор за нормативне и управне послове тел. 011/361-0276
  Немањина 22-26, Београд
  Група за европске интеграције и међународну сарадњу тел. 011/20-20-256
  Париска 7, Београд
  Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ тел. 011/3621-884
  Немањина 22-26, Београд
  Група за развој дигиталне агенде тел. 011/ 20-20-065
  Париска 7, Београд

   

  Све сугестије за унапређење садржаја, као и техничке примедбе и предлоге за унапређење интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација, можете слати на e-mail адресу telekomunikacije@mtt.gov.rs.