Javne rasprave

AKTUELNE:

 

Izveštaj Javne rasprave o Nacrtu zakona o trgovini

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama  zakonu o elektronskoj trgovini

ZAVRŠENE:

          – Izveštaj sa  javne rasprave o nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti

– Završena javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine  – Pristigli komentari (10. decembar 2013. godine)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi - Zakon o zaštiti potrošača
131.5 KB
666 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj sa javne rasprave  nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti konkurencije
129.5 KB
534 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
76.2 KB
696 Preuzimanja
Detaljnije...

       ·Na Vladi usvojen Akcioni plan za otvorenu upravu (25. april 2013)

     ·Poštanski sektor kao činilac privrednog razvoja (članak povodom okruglog stola od 7. februara 2013.)

     ·Usvojena Strategija razvoja poštanskih usluga u RS za period od 2013-2016. godine (30. april 2013)