Јавне расправе

АКТУЕЛНЕ:

ЗАВРШЕНЕ:

– Завршена јавна расправа о Нацрту стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године  – Пристигли коментари (10. децембар 2013. године)

Извештај о спроведеној јавној расправи - Закон о заштити потрошача
131.5 KB
666 Преузимања
Детаљније...

       ·На Влади усвојен Акциони план за отворену управу (25. април 2013)

     ·Пoштaнски сeктoр кao чинилaц приврeднoг рaзвoja (чланак поводом округлог стола од 7. фебруара 2013.)

     ·Усвојена Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период од 2013-2016. године (30. април 2013)