Arhiva- CJN Uzzpro

 • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Radne stanice tipa 2- Partija 2 – CJN 9/2018
 • Obaveštenje o zaključenom aneksu i ugovor radna stanica Tip 2 Partija 2
  224.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- CJN 9-2018
  44.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka u izmeni ugovora
  804.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Nabavka kancelarijskog nameštaja – CJN 4/2018
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Nabavka mobilne telefonije – CJN 7/2018
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- CJN 7-2018
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Nabavka usluge osiguranja zaposlenih lica- CJN 6/2018

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Nabavka usluge osiguranja motornih vozila- CJN 5/2018

  Obaveštenje o zaključenom aneksu ii ugovora
  48.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka u izmeni ugovora - Partija 1-2
  3.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- CJN 5-2018 - Partija 2
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- CJN 5-2018 - Partija 1
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka u izmeni ugovora - Partija 1
  494.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  393.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Centralizovana javna nabavke koju sprovodi Uzzpro- Nabavka računarskog materijala- toneri- CJN 1/2018

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1- Orginalni toneri za Canon uređaje
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 5- Orginalni toneri za Lexmark uređaje
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 8- Orginalni toneri za ostale uređaje (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell)
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 6- Orginalni toneri za Minolta uređaje
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 4- Orginalni toneri za Kyocera uređaje
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2- Orginalni toneri za epson uređaje
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3- Orginalni toneri za HP uređaje
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 10- Orginalni toneri za samsung uređaje
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 12- Orginalni toneri za xerox uređaje
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku goriva i maziva: Nabavka benzina EVRO DIZEL- partija 3 – CJN – 3/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  224.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku goriva i maziva: Nabavka benzina EVRO PREMIUM BMB 95 – partija 2 – CJN – 3/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  222.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 22 – prenosni laptop uređaji tip 3 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  365.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 21 – prenosni laptop uređaji tip 2 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  366.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 26 – prenosni laptop uređaji tip 7 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  364.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 25 – prenosni laptop uređaji tip 6 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  365.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 2 – Radne stanice tip 2 (crno-beli štampač A4 sa mogućnošću dupleks štampe) – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  369.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 11 – ređaj za štampanje tip 3 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  368.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 6- radne stanicej tip 6 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  371.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

   

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 23 – Prenosni laptop uređaj tip 4 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  365.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  366.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip 7 (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  366.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 12 – Uređaj za štampanje tip 4 (mrežni kolor laserski štampač) – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  368.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 1 – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  365.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 9 – Uređaj za štampanje tip 1 (crno-beli štampač laser A4) – 13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  364.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 4 -13/2017
  Obaveštenje o zaključenom ugovru
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...