Архива- ЦЈН Уззпро

 • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Радне станице типа 2- Партија 2 – ЦЈН 9/2018
 • Обавештење о закљученом анексу и уговор радна станица Тип 2 Партија 2
  224.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 9-2018
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  Одлука у измени уговора
  804.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Набавка канцеларијског намештаја – ЦЈН 4/2018
  Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Набавка мобилне телефоније – ЦЈН 7/2018
  Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 7-2018
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Набавка услуге осигурања запослених лица- ЦЈН 6/2018

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Набавка услуге осигурања моторних возила- ЦЈН 5/2018

  Обавештење о закљученом анексу ii уговорa
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука у измени уговора - Партија 1-2
  3.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 5-2018 - Партија 2
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- ЦЈН 5-2018 - Партија 1
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука у измени уговора - Партија 1
  494.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  393.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Централизована јавна набавке коју спроводи Уззпро- Набавка рачунарског материјала- тонери- ЦЈН 1/2018


  Обавештење о закљученом уговору- Партија 5- Оргинални тонери за Lexmark уређаје
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

   Обавештење о закљученом уговору- Партија 8- Оргинални тонери за остале уређаје (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell)
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...


  Обавештење о закљученом уговору- Партија 4- Оргинални тонери за Kyocera уређаје
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку горива и мазива: Набавка бензина EVRO DIZEL- партија 3 – ЦЈН – 3/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  224.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку горива и мазива: Набавка бензина EVRO PREMIUM BMB 95 – партија 2 – ЦЈН – 3/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  222.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 22 – преносни лаптоп уређаји тип 3 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  365.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 21 – преносни лаптоп уређаји тип 2 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  366.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 26 – преносни лаптоп уређаји тип 7 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  364.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 25 – преносни лаптоп уређаји тип 6 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  365.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 2 – Радне станице тип 2 (црно-бели штампач А4 са могућношћу дуплекс штампе) – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  369.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 11 – ређај за штампање тип 3 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  368.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 6- радне станицеј тип 6 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  371.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

   

  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 23 – Преносни лаптоп уређај тип 4 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  365.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 15 – Уређај за штампање тип (мрежни црно-бела мултифункционална машина ласер А4) – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  366.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 15 – Уређај за штампање тип 7 (мрежни црно-бела мултифункционална машина ласер А4) – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  366.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 12 – Уређај за штампање тип 4 (мрежни колор ласерски штампач) – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  368.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 4 – Радне станице тип 1 – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  365.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 9 – Уређај за штампање тип 1 (црно-бели штампач ласер А4) – 13/2017
  Обавештење о закљученом уговору
  364.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 4 – Радне станице тип 4 -13/2017
  Обавештење о закљученом уговру
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...