Arhiva 8

 • Javna nabavka JN MV-46/2018 – Nabavka opreme za studio za potrebe Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  222.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
  222.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
  224.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.9 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  190.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  <

  • Javna nabavka JN O-40/2018 – Održavanje informacionog sistema za upravljanje incidentima u oblasti informacione bezbednosti

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  42.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.7 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  34.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  39.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  69.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 28/2018 – Obuke sa ciljem podizanja kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  400.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  249.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  146.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 47/2018 – Edukacija MSP u trgovini

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  211.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Dopuna konkrusne dokumnetacije
  147.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  232.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  147.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 41/2018 – Nabavka licenci za GIS softver

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  224.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  906.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  524.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 49/2018 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  152.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 35/2018 – Edukativne aktivnosti MSP sektora i preduzetnika za podsticaj razvoja elektornske uprave

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  148.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  29.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 42/2018 – Podrška rada i održavanje kontakt centra i sismtema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  720.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  720.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  36.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  719.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  <

  • Javna nabavka JN MV – 37/2018 – Nabavka radne odeće za potrebe turističke inspekcije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  157.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 43/2018 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

  Obaveštenje o obustavi postupka
  215.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  1.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  150.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  29.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 36/2018 – Usluga organizovanja seminara za Sektor turističke inspekcije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  155.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  69.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka otvoreni postupak – Izgradnja gondole u Beogradu – kabinske žičare – Ušće-Kalemegdan
  Prethodno obaveštenje
  548.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...
  • Javna nabavka JN MV – 33/2018 – Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

  Odluka o obustavi postupka
  210.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o obustavi postupka
  611.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  715.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 34/2018 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

  Obaveštnje o obustavi postupka
  36.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  151.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 22/2018 – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  220.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  172.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka P – 31/2018 – Usluga održavanja NextBiz softvera

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  397.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda
  226.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  461.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 32/2018 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  3.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  495.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  89.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 30/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade ze potrebe Sektora Tržišne inspekcije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  224.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o obustavi postupka
  218.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
  1.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  886.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 21/2018 – Usluge prevođenja po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora- Partija 2
  3.9 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
  3.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 3 na pitanje
  48.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovori 2
  47.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  214.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 3 konkursne dokumentacije
  905.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  215.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  902.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovori 1
  52.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  215.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursna dokumentacije
  887.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  247.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  871.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 25/2018 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja, obilkovana po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  232.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  232.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  4.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  680.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  40.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovori 3
  108.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 2 na pitanje
  48.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1 na pitanje
  47.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  679.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  72.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 23/2018 – Izrada i postavljanje turističke saobracajne signalizacije na područiju turističke destinacije Donje Podunavlje

  Odgovor 1
  42.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  207.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  211.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
  35.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  214.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 26/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potorošača

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  226.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  185.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 27/2018 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  49.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  232.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  539.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 20/2018 – Izrada portala za brownfild investicvije u Republici Srbiji

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  229.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  49.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  259.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  538.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 18/2018 – Istraživanje u oblasti zaštite potrošača u cilju izrade stručne osnove za pripremu Strategije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  598.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...