Архива 7

 • Јавна набавка ЈН O – 19/2018 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иде преко централизоване нававке УЗЗПРО-а
 • Обавештење о закљученом уговору
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2
  50.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  47.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  193.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O – 16/2018 – Сервисирање слижбених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

  Обавештење о закљученом уговору
  67.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  17.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  133.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈНМВ – 17/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

  Обавештење о обустави поступка
  835.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  185.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка П – 14/2018 – Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сервиса вести Новинарске агенције Beta Press

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда
  222.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
  447.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка МВ 10/2018 – Услуге узроковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције

  Обавештење о закљученом уговору за партију 4
  219.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  220.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка и додели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-15/2018 – Набавка опремне у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре САНУ

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  225.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
     Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
     Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  405.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  412.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  528.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 за партију 2
  416.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  482.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

 • Јавна набавка П – 14/2018 – Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сервиса вести Новинарске агенције Beta Press
 • Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда
  222.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
  447.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка МВ 10/2018 – Услуге узроковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције

  Обавештење о закљученом уговору за партију 4
  219.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  220.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка и додели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-15/2018 – Набавка опремне у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре САНУ

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  225.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
     Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
     Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  405.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  412.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  528.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 за партију 2
  416.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  482.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

 • Јавна набавка O-7/2018 – Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције
 • Обавештење о закљученом уговору
  393.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додлеи уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  565.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 8/2018 – Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  224.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  139.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 12/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

  Обавештење о обустави поступка
  815.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  184.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

  Обавештење о обустави поступка
  36.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  542.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  154.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

  Обавештење о закљученом уговору
  219.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  495.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018

  Одлука у измени уговора
  613.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  230.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  122.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

  Обавештење о закљученом уговору партија 2
  232.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  235.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  148.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
 • Јавна набавка O-7/2018 – Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције
 • Обавештење о закљученом уговору
  393.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додлеи уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  565.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 8/2018 – Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  224.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  139.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 12/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

  Обавештење о обустави поступка
  815.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  184.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

  Обавештење о обустави поступка
  36.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  542.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  154.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

  Обавештење о закљученом уговору
  219.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  495.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018

  Одлука у измени уговора
  613.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  230.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  122.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

  Обавештење о закљученом уговору партија 2
  232.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  235.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  148.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

  Обавештење о обустави поступка
  36.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  542.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  154.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

  Обавештење о закљученом уговору
  219.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  495.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018

  Одлука у измени уговора
  613.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  230.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  122.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

  Обавештење о закљученом уговору партија 2
  232.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  235.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  148.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

   

  • Јавна набавка мале вредности- Израда пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо-комуникационим инфраструктуром- ЈНМВ 5/2018

  Обавештење о закљученом уговору
  233.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  46.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Kонкурсна документација
  191.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)-ЈН П-9/2018

  Обавештење о закљученом уговору
  225.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка- Партија 1
  37.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора и обустави поступка
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...


  • Јавна набавка мале вредности – 2/2018 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  224.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  130.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка – ОЈН – 1/2018 – Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији

  Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  53.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  237.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  618.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 57/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима
 • Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  540.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 56/2017 – Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

  Обавештење о закљученом уговору
  16.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  839.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  173.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 19/2017 – Сервисирање опреме – машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

  Обавештење о обустви поступка
  35.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  600.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  152.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O- 53/2017 – Сервисирање службених возила по партијама

  Обавештење о закљученом уговору
  65.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 6 - Зајечар
  226.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - Нови Сад
  231.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  2.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  363.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  139.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O- 50/2017 – Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  370.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  240.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  177.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 55/2017 – Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

  Обавештење о закљученом уговору
  361.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  150.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 49/2017 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  42.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  252.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  619.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 44/2017 – Услуга одржавања софтвера ИНЕС+

  Обавештење о обустави поступка
  36.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  557.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.2 KB
  6 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документацијаж
  120.8 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O-38/2017 – Обука наставника и професора у области информационо-комуникационох технологија

  Обавештење о обустави поступка
  781.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  3.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 6 на питање
  47.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  832.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 Конкурсне документације
  890.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  889.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  813.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 5
  377.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 4
  369.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 3
  367.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  379.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  237.8 KB
  11 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  887.3 KB
  7 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O-51/2017 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоја е-управе“ са резервним деловима

  Обавештење о закљученом уговору
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  822.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.5 KB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  632.3 KB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности-48/2017- Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

  Обавештење о обустави поступка
  215.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  558.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.0 KB
  6 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  149.5 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O-39/2017- Обука са циљем подизања капицетата запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштите деце при коришћењу ИКТ-а

  Обавештење о обустави поступка
  226.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  35.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  3.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 Конкурсне документације
  630.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  47.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  631.8 KB
  10 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  91.6 KB
  10 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O-35/2017- Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администратирање ИКТ-а Министарства

  Обавештење о закљученом уговору
  47.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлика о додели уговора
  2.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2
  47.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  364.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  252.9 KB
  12 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  633.3 KB
  11 Преузимања
  Детаљније...