Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Izmena 1 plana javnih nabavki za 2018. godinu- aplikacijski
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih javnih nabavki za 2018. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama
Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku goriva i maziva: Nabavka benzina EVRO DIZEL- partija 3 – CJN – 3/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku goriva i maziva: Nabavka benzina EVRO PREMIUM BMB 95 – partija 2 – CJN – 3/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
222.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 22 – prenosni laptop uređaji tip 3 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 21 – prenosni laptop uređaji tip 2 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 26 – prenosni laptop uređaji tip 7 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
364.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 25 – prenosni laptop uređaji tip 6 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 2 – Radne stanice tip 2 (crno-beli štampač A4 sa mogućnošću dupleks štampe) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
369.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 11 – ređaj za štampanje tip 3 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
368.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 6- radne stanicej tip 6 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
371.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 23 – Prenosni laptop uređaj tip 4 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip 7 (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 12 – Uređaj za štampanje tip 4 (mrežni kolor laserski štampač) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
368.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 1 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 9 – Uređaj za štampanje tip 1 (crno-beli štampač laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
364.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 4 -13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovru
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Javna nabavka JN MV – 30/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade ze potrebe Sektora Tržišne inspekcije

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
886.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 21/2018 – Usluge prevođenja po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
45.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora- Partija 2
3.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
3.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na pitanje
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 2
47.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
214.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
905.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
215.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
902.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 1
52.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
215.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije
887.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
247.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
871.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 25/2018 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja, obilkovana po partijama

Izmena 1 konkursne dokumentacije
680.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
108.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na pitanje
48.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
47.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
679.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 23/2018 – Izrada i postavljanje turističke saobracajne signalizacije na područiju turističke destinacije Donje Podunavlje

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
214.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 26/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potorošača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
226.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
185.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 27/2018 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
49.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
232.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
539.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 20/2018 – Izrada portala za brownfild investicvije u Republici Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
229.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
49.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
259.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
538.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 18/2018 – Istraživanje u oblasti zaštite potrošača u cilju izrade stručne osnove za pripremu Strategije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
598.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 19/2018 – Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne ide preko centralizovane navavke UZZPRO-a

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
50.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
47.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
193.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 16/2018 – Servisiranje sližbenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
17.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
133.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JNMV – 17/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Obaveštenje o obustavi postupka
835.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
185.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka P – 14/2018 – Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet servisa vesti Novinarske agencije Beta Press

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda
222.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
447.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka MV 10/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade izveštaja za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
219.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
220.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka i dodeli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-15/2018 – Nabavka opremne u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture SANU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
  Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
  Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-7/2018 – Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
393.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodlei ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
565.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 8/2018 – Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 12/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Obaveštenje o obustavi postupka
815.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
184.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 4/2018 – Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
542.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
154.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
219.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja softvera- INES+ – JN MV 6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
122.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
232.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 • Javna nabavka male vrednosti- Izrada projekata optimalne opremljenosti ustanova obrazovanja informaciono-komunikacionim infrastrukturom- JNMV 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
233.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
46.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
191.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)-JN P-9/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka- Partija 1
37.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


 • Javna nabavka male vrednosti – 2/2018 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
130.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka – OJN – 1/2018 – Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
53.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
618.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javne nabavke – Arhiva 1
Javne nabavke – Arhiva 2
Javne nabavke – Arhiva 3
Javne nabavke – Arhiva 4
Javne nabavke – Arhiva 5
Javne nabavke – Arhiva 6
Javne nabavke – Arhiva 7