Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II - stručni nadzor
227.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Izmena 5 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 plana javnih nabavki za 2018. godinu- aplikacijski
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih javnih nabavki za 2018. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 – Dubai

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj
433.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmena 3 plana javnih nabavki za 2019. godinu
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Centralizovana javna nabavka preko Uzzpro-a
 • Odluka o dodeli ugovora CJN br. 6 – 2018 za partiju 1 i 2
  1.9 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 6 – 2018 za partiju 1
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 6 – 2018 za partiju 2
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 3 – 2017 za partiju 11
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 3 – 2017 za partiju 3
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 3 – 2017 za partiju 2
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 24
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 23
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 1
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 11
  45.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 2
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 7
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 12
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenju ugovora CJN br. 9 – 2018 za partiju 15
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Tip 9 - Partija 17 - MALEX
  223.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...


  • Javnu nabavku P JN – 23/2019 – Usluge servisiranja vesti i multimedijalnog sadržaja po partijama
   Partija 1 – Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet serisa vesti Novinarske agencije Beta Pres
   Partija 2 – Usluge multimedijalnog paketa servis vesti Novinarske agencije Tanjug

  Obaveštenje o pokretanju prekovaračkog postupka bez objave
  229.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  558.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javnu nabavku JNMV – 22/2019 – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati i Registra posrednika po partijama

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  168.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javnu nabavku dobra – Nabavka opreme za škole učesnice ,,IT karavan 04“
   JN MV 21/2019

  Odluka o dodeli ugovora
  361.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  542.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  31.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O-21/2019- Izrada i postavljanje turističke saobraćajne sinalizacije na teritoriji Republike Srbije

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  249.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O-13/2019- Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Povezane škole FAZA 2

  Odluka o dodeli ugovora
  3.0 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  219.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  87.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 16/2019 – Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  153.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 12/2019 – Nabavka opreme u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u nauci, kulturi i obrazovanju

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  218.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 20/2019 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja po partijama


  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - Nabavka usluge rezervacije avio karata
  222.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  698.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  235.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  698.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV – 19/2019 – Usluge prevođenja za potrebe ministratstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  233.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
  48.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  6.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  250.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  893.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O – 15/2019 – Servisiranje službenih vozila

  Odgovor 1 na pitanje
  37.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  232.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  140.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV 17/2019 – Održavanje softvera za rad turističke inspekicje 2017-2019

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  447.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  133.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV 18/2019 – Usluge izrade dizajna o štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  224.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  376.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  164.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O 8/2019 – usluga stručnog nadzor na izvođenjem radova za obnovu AMRES data centra

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  225.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  159.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O 14/2019 – Stručni nadzor na izvođenjem radova na izgradnji gondole u Beogradu – Kabinska žičara Usće – Kalemegdan

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.7 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1 na pitanje
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  39.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  641.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  232.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  648.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O 11/2019 – Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja- faza 2

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  15.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu
  4.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
  214.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 4 konkursne dokumentacije
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 4
  51.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 3 konkursne dokumentacije
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 3
  53.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 2 na pitanje
  57.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  40.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena poziva za podnošenje ponuda/ Call for bids
  109.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1 na pitanje
  48.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda - Call for bids
  96.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN -10/2019 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za međunarodnu izložbu EXPO 2020 Dubai

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  233.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  3.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  238.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  547.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV-9/2019 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  223.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  3.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  32.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  157.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV-6/2019 – Usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno korišćenje usluge u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  68.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.0 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  550.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV-4/2019 – Usluge održavanja infrastrukture (dizel agregat, INROW jedinice i UPS iređaji) u server sali Ministarstva

  Odluka u izmeni ugovora
  722.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  68.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  170.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  40.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Pitanje i odgovor 1
  34.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  237.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  170.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV-3/2019 – Prevoz delegacija za potrebe Ministarstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru / narudžbenici
  395.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  14.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru / narudžbenici
  395.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  14.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  2.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  167.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Pitanje i odgovor 1
  35.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  40.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  166.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O-2/2019 – Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja (po partijama)
   Partija 3 – Obnova AMRES data centra

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  229.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.9 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  289.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Pitanje i odgovor 1
  35.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  289.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  288.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

     • Javna nabavka JN MV-1/2019 – Usluge izrade dizajna i štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o obustavi postupka
  916.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  1.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  549.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-58/2018 -Usluge štampanje i prateće usluge

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  226.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  686.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podošenje ponuda
  71.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-56/2018 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

  Obaveštenje o obustavi postupka
  37.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o obustavi postupka
  3.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Pitanjei i odgovor 1
  34.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  155.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podošenje ponuda
  32.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-50/2018 -Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izgradnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  35.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  167.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  167.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN O-59/2018 -Nabavka avo karata za realizaciju studijske posetu u okviru Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj potrošača u Srbiji“

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.4 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  71.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  539.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-55/2018 -Nabavka licenci za softvere za informaciono-komunikacione potrebe Ministarstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
  46.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
  46.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  708.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN O-52/2018 -Organizacija konferencija i drugih događaja

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  399.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
  40.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Pitanje i odgovor 1
  38.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 3 konkursne dokumentacije
  733.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
  41.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  725.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  212.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  723.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  242.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  713.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-57/2018 -Održavanja i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  248.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  617.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN O-48/2018 -Servisiranje službenih vozila po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 Čačak
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 Novi Sad
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 Kraljevo
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 Niš
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 4
  44.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
  10.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  34.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  71.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  179.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN O-29/2018 -Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  43.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.0 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  144.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka JN O-44/2018 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu Podrška razvoja e-uprave sa ugradnjom rezervnih delova

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  43.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.5 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  39.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  662.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1 na pitanje
  34.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  230.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  661.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  <

    • Javna nabavka JN O-51/2018 – Izgradnja gondole u Beogradu-kabinska žičara- Ušće Kalemegdan

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  68.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  488.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1 na pitanje
  48.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Call for bids
  69.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podošenje ponuda
  74.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

    • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
     Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
     Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
  405.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  412.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  4.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovori 3
  528.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  220.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
  1.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 2 za partiju 2
  416.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
  1.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  220.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  482.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  248.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija za partiju 1
  1.3 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija za partiju 2
  1.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Javne nabavke – Arhiva CJN- Uzzpro
  Javne nabavke – Arhiva 8
  Javne nabavke – Arhiva 7
  Javne nabavke – Arhiva 6
  Javne nabavke – Arhiva 5
  Javne nabavke – Arhiva 4
  Javne nabavke – Arhiva 3
  Javne nabavke – Arhiva 2
  Javne nabavke – Arhiva 1