Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
4.1 MB
500 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Plan javnih javnih nabavki za 2018. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama
Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 21 – prenosni laptop uređaji tip 2 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 26 – prenosni laptop uređaji tip 7 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
364.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 25 – prenosni laptop uređaji tip 6 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 2 – Radne stanice tip 2 (crno-beli štampač A4 sa mogućnošću dupleks štampe) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
369.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 11 – ređaj za štampanje tip 3 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
368.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 6- radne stanicej tip 6 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
371.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 23 – Prenosni laptop uređaj tip 4 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 15 – Uređaj za štampanje tip 7 (mrežni crno-bela multifunkcionalna mašina laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 12 – Uređaj za štampanje tip 4 (mrežni kolor laserski štampač) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
368.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 1 – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 9 – Uređaj za štampanje tip 1 (crno-beli štampač laser A4) – 13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
364.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru koji se odnosi na centralizovanu javnu nabavku koju sprovodi UZZPRO: Nabavka računarske opreme i računara za partiju 4 – Radne stanice tip 4 -13/2017
Obaveštenje o zaključenom ugovru
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018
Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 • Javna nabavka male vrednosti – 2/2018 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Poziv za podnošenje ponuda
233.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
130.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka – OJN – 1/2018 – Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

Odgovor 1
53.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
618.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 57/2017 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa videnim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
540.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 56/2017 – Nabavka formiranje i objavljivanje liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
839.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
173.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 19/2017 – Servisiranje opreme – mašina za drobljenje/seckanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru

Obaveštenje o obustvi postupka
35.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
600.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
152.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O- 53/2017 – Servisiranje službenih vozila po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
65.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6 - Zaječar
226.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 - Novi Sad
231.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
363.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O- 50/2017 – Održavanje infrastrukture (dizel agregati, čiler, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
370.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
240.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
177.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 55/2017 – Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
361.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
150.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 49/2017 – Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
42.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
252.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
619.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 44/2017 – Usluga održavanja softvera INES+

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
557.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.2 KB
6 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacijaž
120.8 KB
4 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-38/2017 – Obuka nastavnika i profesora u oblasti informaciono-komunikacionoh tehnologija

Obaveštenje o obustavi postupka
781.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 6 na pitanje
47.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
832.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Konkursne dokumentacije
890.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
889.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
813.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 5
377.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4
369.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3
367.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
379.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
887.3 KB
7 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-51/2017 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoja e-uprave“ sa rezervnim delovima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
822.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.5 KB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
632.3 KB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti-48/2017- Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o obustavi postupka
215.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
558.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.0 KB
6 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
149.5 KB
4 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-39/2017- Obuka sa ciljem podizanja kapicetata zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštite dece pri korišćenju IKT-a

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
630.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
47.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
631.8 KB
10 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
91.6 KB
10 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-35/2017- Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administratiranje IKT-a Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
47.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
2.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
47.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
364.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
252.9 KB
12 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
633.3 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-41/2017- Organizacija konferencija i drugih događaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
226.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na pitanje
46.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
805.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
47.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
378.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.3 KB
18 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
793.1 KB
20 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV 52/2017- Analiza stanja i unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 1
48.2 KB
4 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
538.6 KB
12 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
90.6 KB
7 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O 36/2017- Nabavka softvera za praćenje realizacije aktivnosti i upravljanje dokumentima na projektima Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.9 KB
17 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
195.4 KB
14 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka uslugevrednosti JN O 5/2017- Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izdragnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

Obaveštenje o obustavi postupka
756.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
794.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3
49.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
778.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
391.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
784.4 KB
2 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
368.7 KB
2 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
779.8 KB
14 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
76.3 KB
7 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti JN MV 10/2017- Nabavka licenci za softvere za zaštitu i upravljanje bezbednošću informacionog sistema Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
50.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
1.2 MB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
16 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
503.3 KB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti JN MV 46/2017- Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.2 MB
9 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
127.0 KB
17 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
28.4 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti JN MV 40/2017- Usluge štampanja i prateće usluge

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
795.3 KB
17 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
683.5 KB
23 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 1
49.6 KB
15 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
673.3 KB
21 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
16 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti- Analiza stanja i preporuka unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije, JN MV 45/2017

Odluka o obustavi postupka
2.9 MB
15 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
580.6 KB
16 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštnje o produženju roka
755.9 KB
18 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
90.6 KB
19 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
578.6 KB
18 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti JN MV 43/2017- Osiguranje službenih vozila

Odluka o dodeli ugovora
2.2 MB
25 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
164.0 KB
21 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
28.2 KB
20 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka P-25/2017 – Prikupljanje podataka i istraživanje tržišta u oblastima u nadležnosti ministratstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
13 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
1.3 MB
17 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
226.8 KB
30 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
467.5 KB
13 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-31/2017 – Razvoj informacionog sistema za upravljanje indicendima u oblasti informacione bezbednosti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
3 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
1.8 MB
14 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
247.9 KB
22 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.1 MB
32 Preuzimanja
Detaljnije...

Javne nabavke – Arhiva 1
Javne nabavke – Arhiva 2
Javne nabavke – Arhiva 3
Javne nabavke – Arhiva 4
Javne nabavke – Arhiva 5
Javne nabavke – Arhiva 6
Javne nabavke – Arhiva 7