Javne nabavke

Plan za borbu protiv korupcije u postupcima javnih nabavki
3.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II - stručni nadzor
227.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Izmena 5 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 plana javnih nabavki za 2018. godinu- aplikacijski
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih javnih nabavki za 2018. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 – Dubai

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj
433.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmena 4 Plana javnih nabavki
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 plana javnih nabavki za 2019. godinu
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE- UZZPRO

 

 • Javnu nabavku dobra – JN MV 29/2019 – Međunarodna promocija nastupa Repupublike Srbije za potrebe na kineskom međunarodnom sajmu investicija i trgovine (CIFIT – CHINA INTERNACIONAL FAIR for Investment and Trade

Poziv za podnosenje ponuda
242.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
159.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – JN O 28/2019 – Servisiranje službenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
221.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – JN MV 27/2019 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
473.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – JN MV 25/2019 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
66.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
529.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – Istraživanje elektronske trgovine na tržištu Republike Srbije JN MV 24/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
151.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – Nabavka opreme za škole učesnice ,,IT karavan 04“ JN MV 26/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
543.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku P JN – 23/2019 – Usluge servisiranja vesti i multimedijalnog sadržaja po partijama
  Partija 1 – Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet serisa vesti Novinarske agencije Beta Pres
  Partija 2 – Usluge multimedijalnog paketa servis vesti Novinarske agencije Tanjug

Odluka o izmeni ugovora - Partija 2
810.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
224.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora za partije 1 i 2
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju prekovaračkog postupka bez objave
229.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
558.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku JNMV – 22/2019 – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati i Registra posrednika po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora - partija 2
3.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora - partija 1
3.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
168.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javnu nabavku dobra – Nabavka opreme za škole učesnice ,,IT karavan 04“
  JN MV 21/2019

Obaveštenje o obustavi postupka
219.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
361.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
542.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
31.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O-21/2019- Izrada i postavljanje turističke saobraćajne sinalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
573.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
249.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
39.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
249.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O-13/2019- Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Povezane škole FAZA 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
578.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
3.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
219.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
87.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 16/2019 – Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
153.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 12/2019 – Nabavka opreme u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u nauci, kulturi i obrazovanju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
220.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
218.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 20/2019 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja po partijama


Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - Nabavka usluge rezervacije avio karata
222.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
698.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
698.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 19/2019 – Usluge prevođenja za potrebe ministratstva

Odluka o izmeni ugovara- Partija 1
812.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
233.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
48.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
6.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
250.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
893.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 15/2019 – Servisiranje službenih vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
220.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
5.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
37.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
232.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
140.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV 17/2019 – Održavanje softvera za rad turističke inspekicje 2017-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
447.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
133.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV 18/2019 – Usluge izrade dizajna o štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
376.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
164.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O 8/2019 – usluga stručnog nadzor na izvođenjem radova za obnovu AMRES data centra

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
225.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
159.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O 14/2019 – Stručni nadzor na izvođenjem radova na izgradnji gondole u Beogradu – Kabinska žičara Usće – Kalemegdan

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
39.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
641.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
232.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
648.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O 11/2019 – Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja- faza 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
238.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovuu okvirnog sporazuma
48.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu
4.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
214.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4
51.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3
53.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na pitanje
57.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena poziva za podnošenje ponuda/ Call for bids
109.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda - Call for bids
96.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN -10/2019 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za međunarodnu izložbu EXPO 2020 Dubai

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
233.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
238.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
547.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV-9/2019 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
223.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
32.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
157.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV-6/2019 – Usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionalno korišćenje usluge u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
550.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV-4/2019 – Usluge održavanja infrastrukture (dizel agregat, INROW jedinice i UPS iređaji) u server sali Ministarstva

Odluka u izmeni ugovora
722.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
170.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
34.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
170.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV-3/2019 – Prevoz delegacija za potrebe Ministarstva

Obaveštenje o zaključenoj narudžbenici
14.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru / narudžbenici
395.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru / narudžbenici
395.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
167.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
35.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
166.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O-2/2019 – Nabavka informaciono komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja (po partijama)
  Partija 3 – Obnova AMRES data centra

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
229.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
289.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
35.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
289.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
288.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

    • Javna nabavka JN MV-1/2019 – Usluge izrade dizajna i štampanje vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o obustavi postupka
916.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
549.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...