Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Izmena 5 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 Plana javnih nabavki za 2018. godinu
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 plana javnih nabavki za 2018. godinu- aplikacijski
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih javnih nabavki za 2018. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama
Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
29.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 42/2018 – Podrška rada i održavanje kontakt centra i sismtema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
46.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
720.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
720.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
36.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
719.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 37/2018 – Nabavka radne odeće za potrebe turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
157.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 43/2018 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Obaveštenje o obustavi postupka
215.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
150.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
29.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 36/2018 – Usluga organizovanja seminara za Sektor turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
155.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka otvoreni postupak – Izgradnja gondole u Beogradu – kabinske žičare – Ušće-Kalemegdan
Prethodno obaveštenje
548.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Javna nabavka JN MV – 33/2018 – Podrška radu i održavanje kontakt centra i sistema podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

Odluka o obustavi postupka
210.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
611.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
715.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 34/2018 – Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Obaveštnje o obustavi postupka
36.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
151.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 22/2018 – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
220.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
172.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka P – 31/2018 – Usluga održavanja NextBiz softvera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
397.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda
226.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
461.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 32/2018 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
89.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 30/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade ze potrebe Sektora Tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
224.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
218.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
886.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 21/2018 – Usluge prevođenja po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
45.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora- Partija 2
3.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
3.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na pitanje
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 2
47.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
214.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
905.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
215.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
902.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 1
52.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
215.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije
887.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
247.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
871.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 25/2018 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja, obilkovana po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
232.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
232.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
680.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
108.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na pitanje
48.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
47.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
679.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 23/2018 – Izrada i postavljanje turističke saobracajne signalizacije na područiju turističke destinacije Donje Podunavlje

Odgovor 1
42.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
207.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
211.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
214.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 26/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potorošača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
226.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
185.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 27/2018 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
49.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
232.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
539.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 20/2018 – Izrada portala za brownfild investicvije u Republici Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
229.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
49.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
259.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
538.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV – 18/2018 – Istraživanje u oblasti zaštite potrošača u cilju izrade stručne osnove za pripremu Strategije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
598.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 19/2018 – Nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne ide preko centralizovane navavke UZZPRO-a

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
50.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
47.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
193.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O – 16/2018 – Servisiranje sližbenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
17.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
133.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JNMV – 17/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potrošača

Obaveštenje o obustavi postupka
835.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
185.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka P – 14/2018 – Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet servisa vesti Novinarske agencije Beta Press

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda
222.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
447.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka MV 10/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade izveštaja za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
219.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
220.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka i dodeli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-15/2018 – Nabavka opremne u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture SANU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
  Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
  Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-7/2018 – Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
393.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodlei ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
565.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 8/2018 – Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 12/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Obaveštenje o obustavi postupka
815.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
184.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 4/2018 – Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
542.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
154.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
219.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja softvera- INES+ – JN MV 6/2018

Odluka u izmeni ugovora
613.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
122.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
232.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...