Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
4.1 MB
500 Преузимања
Детаљније...


 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка канцеларијског намештаја – за партију 1 – 2/2017
 • Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  365.5 KB
  3 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 6 – Оригинал тонери за Minolta уређаје – 8/2017
 • Oбавештење о закљученом уговору
  307.6 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 5 – Оригинал тонери за Lexmark уређаје – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  376.6 KB
  21 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 3 – Оригинал тонери за Hewlett-Pacard уређаје – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  371.0 KB
  17 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 10 – Оригинал тонери за Samsung – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  372.4 KB
  26 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 12 – Оригинал тонери за Xerox – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  368.1 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 9- Оригинал тонери за Ricoh – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  366.8 KB
  27 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 8- Оригинал тонери за остале уређаје (Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell) 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  371.7 KB
  32 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 2 – Оригинал тонери за Epson – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  367.1 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 1 – Оригинал тонери за Canon – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  368.4 KB
  31 Преузимања
  Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунараског материјала- тонери за партију 4 – Оригинал тонери за Kyocera – 8/2017
 • Обавештење о закљученом уговору
  374.9 KB
  33 Преузимања
  Детаљније...
 • Отворени поступак централизоване јавне набавке број 10/2015, чији је предмет набавка добара рачунарска опрема и штампачи, Партија 5.
 • Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  197 Преузимања
  Детаљније...

Јавне набавке – Архива