• Početna > Javne nabavke
 • Javne nabavke

  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
  4.1 MB
  349 Preuzimanja
  Detaljnije...  • Javna nabavka – Obuke sa ciljem podizanje kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, O-41/2016.
  • Konkursna dokumentacija
   711.2 KB
   13 Preuzimanja
   Detaljnije...

   Poziv za podnošenje ponuda
   234.3 KB
   14 Preuzimanja
   Detaljnije...
  • Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke broj 10/2015, čiji je predmet nabavka dobara računarska oprema i štampači, Partija 5.
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
   45.1 KB
   142 Preuzimanja
   Detaljnije...

  Javne nabavke – Arhiva