Јавне набавке

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 • План јавних набавки за 2018. годину

Измена 5 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 Плана јавних набавки за 2018. годину
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 плана јавних набавки за 2018. годину- апликацијски
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних јавних набавки за 2018. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН O-2/2019 – Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)
  Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра

Конкурсна документација
288.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-1/2019 – Услуге израде дизајна и штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Позив за подношење понуда
233.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
549.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-58/2018 -Услуге штампање и пратеће услуге

Конкурсна документација
686.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-56/2018 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Питањеи и одговор 1
34.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
155.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
32.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-50/2018 -Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Одговор 1
35.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
167.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
167.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“

Позив за подношење понуда
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
539.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
708.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-46/2018 – Набавка опреме за студио за потребе Националног контакт центра за безбедност деце на интернету

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
222.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
222.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
224.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
190.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

<
 • Јавна набавка ЈН O-40/2018 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Обавештење о закљученом уговору
42.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
34.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
39.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН O – 28/2018 – Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

Обавештење о закљученом уговору
400.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
249.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
146.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН MВ – 47/2018 – Едукација МСП у трговини

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
211.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Допуна конкрусне докумнетације
147.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
232.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
147.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН MВ – 41/2018 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Обавештење о закљученом уговору
224.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
906.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
524.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН MВ – 49/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
152.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН MВ – 35/2018 – Едукативне активности MSP сектора и предузетника за подстицај развоја електорнске управе

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
29.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН О – 42/2018 – Подршка рада и одржавање контакт центра и сисмтема подршке у области безбедности деце на интернету

Обавештење о закљученом уговору
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
720.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
720.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
36.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
719.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

<
 • Јавна набавка ЈН МВ – 37/2018 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
67.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
157.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 43/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Обавештење о обустави поступка
215.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
150.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
29.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 36/2018 – Услуга организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
67.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
155.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка отворени поступак – Изградња гондоле у Београду – кабинске жичаре – Ушће-Калемегдан
Претходно обавештење
548.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Јавна набавка ЈН МВ – 33/2018 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Одлука о обустави поступка
210.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
611.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
715.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 34/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

Обавештње о обустави поступка
36.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
151.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 22/2018 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
220.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
172.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка П – 31/2018 – Услуга одржавања NextBiz софтвера

Обавештење о закљученом уговору
397.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда
226.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
461.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 32/2018 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

Обавештење о закљученом уговору
15.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
495.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
89.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 30/2018 – Услуге узроковања, анализе и израде зе потребе Сектора Тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
224.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
218.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
886.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 21/2018 – Услуге превођења по партијама

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора- Партија 2
3.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора за партију 1
3.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на питање
48.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 2
47.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
214.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
905.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
215.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
902.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 1
52.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
215.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације
887.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
247.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
871.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН О – 25/2018 – Набавка авио карата и хотелског смештаја, обилкована по партијама

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
232.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 2
232.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
680.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
108.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на питање
48.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
47.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
679.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН О – 23/2018 – Израда и постављање туристичке саобрацајне сигнализације на подручију туристичке дестинације Доње Подунавље

Одговор 1
42.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
207.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
211.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
214.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 26/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту поторошача

Обавештење о закљученом уговору
226.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
185.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 27/2018 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
49.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
232.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
539.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 20/2018 – Израда портала за brownfild инвестицвије у Републици Србији

Обавештење о закљученом уговору
229.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
49.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
259.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
538.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ – 18/2018 – Истраживање у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије

Oбавештење о закљученом уговору
67.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
598.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...