Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
4.1 MB
500 Преузимања
Детаљније...
 • План јавних набавки за 2018. годину
План јавних јавних набавки за 2018. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама
Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...

 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 11 – ређај за штампање тип 3 – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
368.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 6- радне станицеј тип 6 – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
371.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 23 – Преносни лаптоп уређај тип 4 – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
365.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 15 – Уређај за штампање тип (мрежни црно-бела мултифункционална машина ласер А4) – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
366.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 15 – Уређај за штампање тип 7 (мрежни црно-бела мултифункционална машина ласер А4) – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
366.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 12 – Уређај за штампање тип 4 (мрежни колор ласерски штампач) – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
368.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 4 – Радне станице тип 1 – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
365.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 9 – Уређај за штампање тип 1 (црно-бели штампач ласер А4) – 13/2017
Обавештење о закљученом уговору
364.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Обавештење о закљученом уговору који се односи на централизовану јавну набавку коју спроводи УЗЗПРО: Набавка рачунарске опреме и рачунара за партију 4 – Радне станице тип 4 -13/2017
Обавештење о закљученом уговру
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Јавна набавка мале вредности – 2/2018 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Позив за подношење понуда
233.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
130.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка – ОЈН – 1/2018 – Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији

Позив за подношење понуда
237.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
618.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 57/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
540.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 56/2017 – Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

Обавештење о закљученом уговору
16.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
839.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
173.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 19/2017 – Сервисирање опреме – машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

Обавештење о обустви поступка
35.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
600.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
152.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O- 53/2017 – Сервисирање службених возила по партијама

Обавештење о закљученом уговору
65.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 6 - Зајечар
226.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - Нови Сад
231.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
363.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O- 50/2017 – Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
370.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
240.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
177.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 55/2017 – Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
361.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
150.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 49/2017 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
42.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
252.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
619.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 44/2017 – Услуга одржавања софтвера ИНЕС+

Обавештење о обустави поступка
36.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
557.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.2 KB
6 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документацијаж
120.8 KB
4 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-38/2017 – Обука наставника и професора у области информационо-комуникационох технологија

Обавештење о обустави поступка
781.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 6 на питање
47.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
832.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Конкурсне документације
890.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
889.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
813.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5
377.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4
369.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3
367.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
379.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.8 KB
11 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
887.3 KB
7 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-51/2017 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоја е-управе“ са резервним деловима

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
822.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.5 KB
8 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
632.3 KB
8 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности-48/2017- Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о обустави поступка
215.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
558.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.0 KB
6 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
149.5 KB
4 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-39/2017- Обука са циљем подизања капицетата запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштите деце при коришћењу ИКТ-а

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
630.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
47.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
631.8 KB
10 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
91.6 KB
10 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-35/2017- Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администратирање ИКТ-а Министарства

Обавештење о закљученом уговору
47.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2
47.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
364.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
252.9 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
633.3 KB
11 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-41/2017- Организација конференција и других догађаја

Обавештење о закљученом уговору
226.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на питање
46.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
805.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2
47.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
378.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.3 KB
18 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
793.1 KB
20 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка JН МВ 52/2017- Анализа стања и унапређења рада тржишне и туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
235.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
48.2 KB
4 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
538.6 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
90.6 KB
7 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка JН O 36/2017- Набавка софтвера за праћење реализације активности и управљање документима на пројектима Министарства

Обавештење о закљученом уговору
48.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.9 KB
17 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
195.4 KB
14 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка услугевредности JН O 5/2017- Анализа потреба и израда идејних пројеката за издрагњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Обавештење о обустави поступка
756.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
794.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3
49.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
778.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2
391.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
784.4 KB
2 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
368.7 KB
2 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
779.8 KB
14 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
76.3 KB
7 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности JН МВ 10/2017- Набавка лиценци за софтвере за заштиту и управљање безбедношћу информационог система Министарства

Обавештење о закљученом уговору
50.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
1.2 MB
8 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.6 KB
16 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
503.3 KB
8 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности JН МВ 46/2017- Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Обавештење о закљученом уговору
230.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
2.2 MB
9 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
127.0 KB
17 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
28.4 KB
11 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности JН МВ 40/2017- Услуге штампања и пратеће услуге

Обавештење о закљученом уговору
48.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
795.3 KB
17 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
683.5 KB
23 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
49.6 KB
15 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
673.3 KB
21 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
16 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности- Анализа стања и препорука унапређења рада тржишне и туристичке инспекције, ЈН МВ 45/2017

Одлука о обустави поступка
2.9 MB
15 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
580.6 KB
16 Преузимања
Детаљније...

Обавештње о продужењу рока
755.9 KB
18 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
90.6 KB
19 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
578.6 KB
18 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности JН МВ 43/2017- Осигурање службених возила

Одлука о додели уговора
2.2 MB
25 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
164.0 KB
21 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
28.2 KB
20 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка П-25/2017 – Прикупљање података и истраживање тржишта у областима у надлежности министратства

Обавештење о закљученом уговору
48.1 KB
13 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
1.3 MB
17 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
226.8 KB
30 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
467.5 KB
13 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка О-31/2017 – Развој информационог система за управљање индицендима у области информационе безбедности

Обавештење о закљученом уговору
48.1 KB
3 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
1.8 MB
14 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
247.9 KB
22 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.1 MB
32 Преузимања
Детаљније...

Јавне набавке – Архива 1
Јавне набавке – Архива 2
Јавне набавке – Архива 3
Јавне набавке – Архива 4
Јавне набавке – Архива 5
Јавне набавке – Архива 6
Јавне набавке – Архива 7