Јавне набавке

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
 • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
 • План јавних набавки за 2018. годину

Измена 5 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 Плана јавних набавки за 2018. годину
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 плана јавних набавки за 2018. годину- апликацијски
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних јавних набавки за 2018. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • План јавних набавки за 2019. годину

Измена 3 плана јавних набавки за 2019. годину
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Централизована јавна набавка преко Уззпро-а
 • Одлука о додели уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 1 и 2
  1.9 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 1
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 6 – 2018 за партију 2
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

   Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 11
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 3
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 3 – 2017 за партију 2
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 24
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 23
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 1
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

   Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 11
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 2
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 7
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 12
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закључењу уговора ЦЈН бр. 9 – 2018 за партију 15
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Тип 9 - Партија 17 - MALEX
  223.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...


  • Jавну набавку П ЈН – 23/2019 – Услуге сервисирања вести и мултимедијалног садржаја по партијама
   Партија 1 – Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сериса вести Новинарске агенције Бета Прес
   Партија 2 – Услуге мултимедијалног пакета сервис вести Новинарске агенције Тањуг

  Обавештење о покретању прековарачког поступка без објаве
  229.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  558.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Jавну набавку ЈНМВ – 22/2019 – Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника по партијама

  Позив за подношење понуда
  231.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  168.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“
   ЈН МВ 21/2019

  Одлука о додели уговора
  361.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  542.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  31.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О-21/2019- Израда и постављање туристичке саобраћајне синализације на територији Републике Србије

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  249.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О-13/2019- Стручни надзор над извођењем радова – Повезане школе ФАЗА 2

  Одлука о додели уговора
  3.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  219.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  87.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 16/2019 – Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

  Позив за подношење понуда
  234.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  153.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 12/2019 – Набавка опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у науци, култури и образовању

  Позив за подношење понуда
  233.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  218.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 20/2019 – Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама  Одлука о додели уговора
  1.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  698.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  698.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 19/2019 – Услуге превођења за потребе министратства

  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  48.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  6.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  250.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  893.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 15/2019 – Сервисирање службених возила

  Одговор 1 на питање
  37.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  232.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  140.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ 17/2019 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекицје 2017-2019

  Обавештење о закљученом уговору
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  447.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  133.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ 18/2019 – Услуге израде дизајна о штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

  Обавештење о закљученом уговору
  224.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  376.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  164.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О 8/2019 – услуга стручног надзор на извођењем радова за обнову АМРЕС дата центра

  Обавештење о закљученом уговору
  225.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  159.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О 14/2019 – Стручни надзор на извођењем радова на изградњи гондоле у Београду – Кабинска жичара Усће – Калемегдан

  Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  39.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  641.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  232.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  648.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О 11/2019 – Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања- фаза 2

  Обавештење о закљученом уговору
  15.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о закљученом оквирном споразуму
  4.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  214.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 4 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 4
  51.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 3 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 3
  53.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 на питање
  57.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена позива за подношење понуда/ Call for bids
  109.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда - Call for bids
  96.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН -10/2019 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу EXPO 2020 Dubai

  Обавештење о закљученом уговору
  233.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  238.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  547.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ-9/2019 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

  Обавештење о закљученом уговору
  223.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  32.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  157.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ-6/2019 – Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално коришћење услуге у угоститељским објектима

  Обавештење о закљученом уговору
  68.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  550.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ-4/2019 – Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS иређаји) у сервер сали Министарства

  Одлука у измени уговора
  722.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  170.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  34.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  237.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  170.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ-3/2019 – Превоз делегација за потребе Министарства

  Обавештење о закљученом уговору / наруџбеници
  395.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  14.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору / наруџбеници
  395.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  14.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  2.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  167.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  35.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  166.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН O-2/2019 – Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)
   Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра

  Обавештење о закљученом уговору
  229.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.9 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  289.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  35.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  289.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  288.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

     • Јавна набавка ЈН МВ-1/2019 – Услуге израде дизајна и штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

  Обавештење о обустави поступка
  916.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  549.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-58/2018 -Услуге штампање и пратеће услуге

  Обавештење о закљученом уговору
  226.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  686.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  71.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-56/2018 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

  Обавештење о обустави поступка
  37.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  3.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питањеи и одговор 1
  34.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  155.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  32.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-50/2018 -Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

  Обавештење о закљученом уговору
  67.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  35.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  167.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  167.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“

  Обавештење о закљученом уговору
  67.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  539.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  708.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

  Обавештење о закљученом уговору
  399.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  38.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 3 конкурсне документације
  733.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  41.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  725.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  212.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  723.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  242.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  713.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

  Обавештење о закљученом уговору
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  617.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Чачак
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Нови Сад
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Краљево
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Ниш
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 4
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора и обустави поступка
  10.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  179.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Oдлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  144.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-44/2018 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  39.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  662.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  661.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  <

    • Јавна набавка ЈН O-51/2018 – Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

  Обавештење о закљученом уговору
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  488.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids
  69.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  74.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
     Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
     Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  405.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  412.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  528.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 за партију 2
  416.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  482.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Јавне набавке – Архива ЦЈН- Уззпро
  Јавне набавке – Архива 8
  Јавне набавке – Архива 7
  Јавне набавке – Архива 6
  Јавне набавке – Архива 5
  Јавне набавке – Архива 4
  Јавне набавке – Архива 3
  Јавне набавке – Архива 2
  Јавне набавке – Архива 1