• Početna > Informator o radu
 • Informator o radu

   Informator o radu - 31.08.2017
  3.0 MB
  78 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31.07.2017
  2.6 MB
  93 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 30.06.2017
  2.6 MB
  102 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31.05.2017
  2.7 MB
  136 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Informator o radu - 28.04.2017
  2.6 MB
  152 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31.03.2017
  2.6 MB
  142 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 28.02.2017
  2.5 MB
  192 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31.01.2017
  2.8 MB
  265 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 30.12.2016
  2.8 MB
  305 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 30.11.2016
  3.0 MB
  257 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Informator o radu - 31.10.2016
  2.9 MB
  268 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 30.09.2016
  2.8 MB
  288 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Informator o radu - 31.08.2016
  2.8 MB
  296 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Informator o radu - 29.07.2016
  1.2 MB
  295 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Informator o radu - 30. jun 2016
  1.2 MB
  324 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31. maj 2016
  1.2 MB
  343 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 28. april 2016
  2.6 MB
  436 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 31. mart 2016
  2.8 MB
  378 Preuzimanja
  Detaljnije...

   Informator o radu - 29. februar 2016
  2.9 MB
  429 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Informator o radu - 31. januar 2016
  2.5 MB
  445 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Prilog 1 - Organizaciona struktura - grafički prikaz
  264.2 KB
  150 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Prilog 2 - Propisi koje ministartstvo primenjuje u vršenju svojih ovlašćenja
  380.2 KB
  572 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Prilog 3 - Podaci o prihodima i rashodima
  6.2 MB
  297 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Prilog 4 - Podaci o javnim nabavkama
  2.6 MB
  330 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Sektor tržišne inspekcije - organizaciona struktura
  225.2 KB
  165 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Sektor turističke inspekcije - organizaciona struktura
  205.2 KB
  176 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obrazac za pristup informacijama od javnog značaja
  39.9 KB
  622 Preuzimanja
  Detaljnije...

   

  Dokumenti – latinica

   

  Informator o radu – Arhiva

   

  Osoba za pristup informacijama od javnog značaja
  Sandra Dokić
  011/361-6536;
  Faks 011/361-0297, 363-1639
  sekretar@mtt.gov.rs