Konkursi

Aktuelni:
– Rezultati nagradnog konkursa „Digitalni čas“ u školskoj 2018/2019. godini
Završeni:

– Konačna rang lista pobednika nagradnog konkursa Digitalni čas 2012/2013.

– Preliminarni elektronski zbornik radova nagradnog konkursa Digitalni čas

– Preliminarna lista rangiranja i bodovanja radova pristiglih na konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013.

Ovde možete preuzeti dokumenta u vezi sa (prvim) Konkursom za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za period 2012-2013. godine: